Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 09/2002

Numer 09/2002

-
Wrzesień 2002 r.
Trójstopniowa architektura systemu
Niezaprzeczalnym faktem jest coraz to większe uzależnienie świata od elektronicznych systemów informacyjnych. Znakomita większość danych znajduje się w pamięciach komputerów i jest przetwarzana przez pracujące na nich aplikacje.
Więcej... |  Numer 09/2002

Rysunek prezentuje ogólną architekturę proponowanego rozwiązania. Rozproszone środowisko systemów operacyjnych integrowane jest, bez ingerencji w ich kształt, na płaszczyźnie hurtowni danych. Dane w trakcie procesu ETLQ (ekstrakcja, transformacja, ładowanie, jakość) poddawane są obróbce przekształcającej ich strukturę w myśl architektury wymiarowej – pozwalającej odbiorcy na wielopłaszczyznową analizę informacji - optymalnej z punktu widzenia szybkości i swobody dostępu do informacji. Na potrzeby różnych obszarów biznesowych tworzone są następnie hurtownie tematyczne. Te z kolei stanowią źródło wiedzy dla pracujących za pośrednictwem intranetowego interfejsu użytkowników. Dla użytkowników zaawansowanych – analityków biznesowych z lekkim zacięciem informatycznym definiowane są dedykowane repozytoria tematyczne. Użytkownicy ci otrzymują również bardziej elastyczne środowisko analityczne, np. SAS Enterprise Guide®.
W sierpniowym numerze ukazał się artykuł zatytułowany „W oczekiwaniu na zmiany...”, traktujący
o sytuacji w polskiej energetyce widzianej z perspektywy firmy informatycznej, specjalizującej się
w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań analitycznych i systemów informacji zarządczej bazujących
na koncepcji hurtowni danych.
Więcej... |  Numer 09/2002

Wysiłki naukowców zmierzające do efektywniejszego wykorzystania węgla w energetyce przynoszą nowe, obiecujące technologie. Amerykańska firma CENfuel FPU Ltd. ogłosiła wyniki swoich wieloletnich badań i eksperymentów zmierzających do opanowania procesu uzyskiwania ultra-czystego paliwa z węgla.
Więcej... |  Numer 09/2002

14 sierpnia mamy wolne, bo to Dzień Energetyka i rocznica powołania naszej firmy – oświadczył mi inżynier z „branży”, z którym akurat chciałem się umówić na spotkanie. Piętnastego z kolei była rocznica „cudu na Wisłą”, kościelne święto i dzień żołnierza – uroczystości miały więc charakter patriotyczno-religijny. W piątek była wigilia weekendu, a od poniedziałku zasłużony, wymarzony, wyczekiwany urlop...
Więcej... |  Numer 09/2002

Elektrownia wiatrowa na wodzie.
Wiatr postrzegany jest przez wielu jako główne źródło energii odnawialnej. Energia słoneczna jest wciąż stosunkowo droga, a wykorzystywanie energii falowania morskiego czy też przypływów napotyka wiele przeszkód – zarówno finansowych jak również technicznych. Wiatr ma tę przewagę, że jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej jest nie tylko coraz łatwiejsze technologicznie, ale i tańsze, a poza tym wiatr wieje wszędzie (choć z różną siłą i natężeniem). Kariera elektrowni wiatrowych - dotąd postrzeganych jako nieznaczące źródło energii - dopiero się zaczyna...
Więcej... |  Numer 09/2002

Tańszy gaz?
Ze Stanisławem Jakubowskim, wiceprezesem Zarządu PGNiG S.A. rozmawia Sylwester Wolak
Więcej... |  Numer 09/2002


<< Poprzednie  1  2  3  | < 4 >  5  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator