Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 06/2004

Numer 06/2004

-
Czerwiec 2004 r.
( 22.06.2004 21:56 )
Piotr Olszowiec, na podstawie artykułu V. Quaschning’a „Solar thermal power plants”, Renewable Energy World.

Wykorzystanie promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej powszechnie kojarzy się ze stosowaniem ogniw fotowoltaicznych. Tymczasem od ponad 15 lat w kilku regionach świata pracuje kilkanaście dużych i dziesiątki małych elektrowni bazujących na przetwarzaniu energii promienistej na cieplną. Aktualnie dobrze opanowane są trzy rozwiązania słonecznych elektrowni cieplnych, jednak dwie z tych technologii ze względów ekonomicznych nie doczekały się przemysłowych aplikacji.
Więcej... |  Numer 06/2004

( 22.06.2004 21:39 )
Piotr Bączek Project Manager Finance PUP Spin Sp. z o.o.

Proces budżetowania kojarzy się zwykle z okresem wytężonej i żmudnej pracy wielu osób odpowiedzialnych za planowanie strategiczne i operacyjne. Z myślą o zminimalizowaniu negatywnych zdarzeń, towarzyszących procesom planowania i budżetowania, firma Spin stworzyła system BiK (Budżetowanie i Kontroling).
Więcej... |  Numer 06/2004

( 22.06.2004 21:00 )
Międzynarodowa Organizacja Morska 2 kwietnia br. w Londynie przyznała status szczególnie wrażliwych obszarów morskich dla Morza Bałtyckiego oraz akwenów wokół wysp Galapagos i Wysp Kanaryjskich. Status taki oznacza, że statki przepływające przez te tereny morskie muszą spełniać odpowiednie standardy bezpieczeństwa, wytyczone przez Międzynarodową Organizację Morską, agendę ONZ.
Więcej... |  Numer 06/2004

( 21.06.2004 22:16 )
Grupa Lotos SA jako pierwsza firma naftowa w kraju wyprodukowała pilotażową partię superekologicznego oleju napędowego o zawartości siarki 10 ppm. Paliwo dieslowe o tak niskiej zawartości siarki będzie wymagane w krajach Unii Europejskiej dopiero od 2009 r. Warto przypomnieć, że kilka lat temu Rafineria Gdańska również jako pierwsza wprowadziła do bieżącej produkcji olej napędowy o zawartości siarki 50 ppm.
Więcej... |  Numer 06/2004

( 21.06.2004 22:49 )
Oleje rzepakowy lub słonecznikowy, wykorzystywane w obwodach hydraulicznych w postaci smaru płynnego lub smaru do silników, posiadają te same parametry techniczne co oleje mineralne, ale dodatkowo ulegają biodegradacji i odznaczają się bardzo niskim poziomem toksyczności. We Francji, te nowe oleje wzbudzają zainteresowanie przedsiębiorstw robót leśnych, zakładów przemysłowych i rolników ze względu na możliwość ich zastosowania do smarowania obwodów hydraulicznych, urządzeń do robót leśnych, pił łańcuchowych oraz silników dwusuwowych. Trwają też próby mające na celu zastosowanie ich w silnikach czterosuwowych.
Więcej... |  Numer 06/2004

( 22.06.2004 00:22 )
Ledwie minęło kilka tygodni od momentu kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, a już dotarły do nas informacje o tym, iż w obrębie tego demokratycznego organizmu gospodarczego są równi i... równiejsi. Oto bowiem Komisja Europejska wyłączyła projektowany 235-kilometrowy podmorski gazociąg mający połączyć Wielką Brytanię z Holandią - z obowiązku stosowania reguły TPA czyli udostępnienia go stronom trzecim. Według informacji inwestora: holenderskiej państwowo-prywatnej firmy Gasunie – takie wyłączenie było niezbędne dla ekonomicznego uzasadnienia tej inwestycji. Argumenty widać były mocne i przekonujące skoro UE na nie przystała.
Więcej... |  Numer 06/2004


  | < 1 >  2  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator