Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 04/2004

Numer 04/2004

-
Kwiecień 2004 r.
( 04.05.2004 19:24 )
Elektrownia jest dobrą Spółką
Z Jerzym Łaskawcem, Prezesem Zarządu Elektrowni Turów SA rozmawia Sylwester Wolak

-Jakie walory i wartość wnosi kierowana przez Pana Spółka do Grupy BOT GiE?
-Elektrownia Turów jest jedną z nowocześniejszych elektrowni w Polsce. Praktycznie ma zakończony proces modernizacyjny i jest kompleksowo przygotowana do spełniania unijnych warunków technologicznych, technicznych i ekologicznych ma również wykształconą kadrę. Elektrownia jest dobrą Spółką.
Więcej... |  Numer 04/2004

( 04.05.2004 22:26 )
Ze Stanisławem Żukiem, Prezesem Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” SA rozmawia Sylwester Wolak

- Jakie walory i wartość wnosi kierowana przez Pana Spółka do Grupy BOT GiE?
-Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” Spółka Akcyjna to doskonale zorganizowany i zarządzany nowoczesny zakład, dysponujący wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz doświadczoną załogą, wyposażoną w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia prac wydobywczych. Kopalnia „Turów” jest jednym z najważniejszych i największych przedsiębiorstw przemysłowych w województwie dolnośląskim – przedsiębiorstwem o dobrej, stabilnej kondycji finansowej – postrzegany jako wiarygodny partner gospodarczy.
Więcej... |  Numer 04/2004

( 04.05.2004 18:47 )
Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” SA to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa funkcjonująca na rynku samodzielnie, poza strukturami spółek węglowych. Znajduje się w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, otoczona czynnymi i zlikwidowanymi kopalniami węgla kamiennego.
Więcej... |  Numer 04/2004

( 04.05.2004 19:57 )
Oni chcą je dostać
– twierdzi Leszek Juchniewicz, prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Elektroenergetyka od początku swojego istnienia rozwijała się w specyficzny sposób. Jako działalność komercyjna (nastawiona na zysk i adresowana do tych, których było stać na skorzystanie z tej epokowej innowacji) i zorganizowana w ramach pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, jedynych dostarczycieli energii elektrycznej. O tym drugim aspekcie zadecydowała techniczna specyfika dostaw. Rozwijano sieci w ramach jednego przedsiębiorstwa, świadomie rezygnując z konkurencji. Wydawało się, że ma to w pełni obiektywny charakter i tak po prostu być musi. Skoro tak – to taka prawidłowość ma naturalny charakter. I stąd stosowane przez wiele lat w odniesieniu do elektroenergetyki określenie “monopol naturalny”.

Więcej... |  Numer 04/2004

( 04.05.2004 22:56 )
Z Henrykiem Szenderą, Prezesem Zarządu Elektrowni Opole SA rozmawia Sylwester Wolak

- Jakie walory i wartość wnosi kierowana przez Pana Spółka do Grupy BOT GiE?
- Wnosimy do BOT-u nasz największy atut: znakomitą załogę, jej wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 73% naszej kadry ma wykształcenie wyższe lub średnie, 126 pracowników ukończyło studia podyplomowe, 6 osób legitymuje się stopniem naukowym doktora. Nasi ludzie zdają sobie sprawę z nieuchronności zmian w energetyce, toteż starają się poszerzać i pogłębiać kwalifikacje, traktując wykształcenie i kwalifikacje zawodowe jako wartość ważną nie tylko w wymiarze indywidualnym. Kadra nasza dysponuje także doświadczeniem w kreowaniu projektów. Jeden z przykładów: współtworzyła koncepcyjnie, organizacyjnie i kapitałowo Giełdę Energii.
Więcej... |  Numer 04/2004

( 04.05.2004 23:06 )
Ze Zbigniewem Bickim, prezesem zarządu BOT Górnictwo i Energetyka SA rozmawia Anna Biedrzycka

- Na jakim etapie dziś, w drugiej dekadzie kwietnia, jest tworzenie Grupy BOT?
- Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Grupa jest w trakcie tworzenia. Powstanie wówczas, kiedy Skarb Państwa wniesie po ok. 80 proc. akcji każdego z podmiotów, wchodzących w skład grupy. Powinno to nastąpić do końca kwietnia.
Więcej... |  Numer 04/2004


  | < 1 >  2  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator