Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 03/2003

Niemiecka energetyka. Odnawialna – tak, atomowa - nie!

Niemcy są państwem o wysokim stopniu rozwinięcia przemysłu energetycznego. Moc działających tam elektrowni jest najwyższa w Unii Europejskiej. W Niemczech działają jedne z największych przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego. Dominują pod względem ilości stacji paliw jak i produkcji energii atomowej. Jednak, w ostatnich latach Niemcy postanowiły zrezygnować z energetyki jądrowej. Planuje się, że w 2021 roku zostanie zamknięty ostatni reaktor atomowy w tym kraju. Nasi sąsiedzi postanowili postawić na rozwój energetyki odnawialnej.

Energia atomowa

Obecnie udział elektrowni atomowych w Niemczech, w całkowitej produkcji energii wynosi około 30%. Przewiduje się, że do 2021 roku niemieckie reaktory jądrowe powinny wyprodukować łącznie do 2623,30 TWh energii. 31 grudnia 2002 roku zamknięto reaktor w Obrigheim, którym zarządzała EnBW – die Energie Baden-Wuerttemberg. Jest to efekt przyjętej w Niemczech ustawy, która zakłada, że kraj ten wycofa się całkowicie z produkcji energii atomowej. Z końcem 2001, decyzja ta została zaaprobowana przez niemiecki Bundestag. W lutym 2002 roku ustawę przyjął Bundesrat. Wszystkie te działania są następstwem tzw. atomowego konsensusu między rządem, a elektrowniami, który zawarto w 2000 roku. Ustalono między innymi, że okres funkcjonowania 19 niemieckich reaktorów jądrowych nie powinien przekroczyć 32 lat od chwili, w której zostały one uruchomione. Ponadto, wszystkie reaktory muszą wyprodukować łącznie 2623,30 TWh energii netto, w okresie od 1 stycznia 2000 roku do zamknięcia ostatniego z reaktorów, tj. Neckarwestheim-2 w 2021 roku. 1 lipca 2005 roku zakończy się transport zużytych prętów paliwowych do zakładów przerabiających je w celu ponownego użytkowania (w La Hague – Francja i Sellafield – Wielka Brytania). Tym samym wokół reaktorów jądrowych powstaną składowiska. Na koniec zdecydowano, że w ciągu dziesięciu lat ma zostać zamknięte składowisko odpadów radioaktywnych w Salzstocks Gorleben w Dolnej Saksonii. Obecnie trwają poszukiwania alternatywnego rozwiązania.
W 2001 roku, jak obliczyło niemieckie forum atomowe w Berlinie, w Niemczech reaktory atomowe wyprodukowały łącznie 171,3 miliarda kWh energii, tj. o 0,9% więcej niż w roku 2000. Dzięki zastosowaniu energii jądrowej w Niemczech w 2001 roku uniknięto emisji 170 milionów ton dwutlenku węgla. Szacuje się, że z chwilą rozpoczęcia w RFN produkcji energii atomowej, tj. od 1961 roku, do chwili obecnej, udało się ograniczyć emisję CO2 o ok. 3 miliardy ton. Niemieckie reaktory w tym czasie wyprodukowały prawie 3,3 biliona kWh energii. W 2001 roku, średnio 19 niemieckich reaktorów pracowało przez 8029 godzin. Ponadto w 2001 roku jeden z niemieckich reaktorów – Isar-2 – wyprodukował 12 396 miliardów kWh energii, tym samym jest to reaktor największej mocy na świecie.


Niemieckie reaktory jądrowe:


Węgiel

W 2001 roku zapotrzebowanie na węgiel kamienny zmniejszyło się o 5,4% i wyniosło 65 mln ton. Powód, mniej zamówień tego surowca ze strony przemysłu stalowego. Dodatkowo wykorzystanie węgla kamiennego do celów energetycznych zmalało o 4,3%. Niemcy z własnych źródeł, w 2001 roku, wydobyli 27,9 mln ton tego surowca. Reszta pochodziła z importu. Najwięcej, bo aż 27,9% sprowadzanego surowca, zakupiono z Polski, 15,4% z RPA, 12,1% z Australii i 9% z Kolumbii.
W Niemczech pracuje obecnie 11 kopalń, a jeszcze w 1990 roku było ich 27. Zatrudnienie znajduje tam 46 900 i zostało ono ostatnio zredukowane o 9,3%.
Niemcy, obok Polski, Czech, Rosji i Grecji, są największym producentem węgla brunatnego. Obecnie szacuje się, że światowe zasoby tego surowca starczą na 500 lat zapotrzebowania (węgla kamiennego na 150 lat, gazu ziemnego – 70, ropy naftowej – 45).
W 2001 roku, w RFN, wzrosło zużycie węgla brunatnego, w porównaniu do poprzedniego roku, o 5,3% tj. i osiągnęło poziom 55,6 mln ton. Tym samym wydobycie tego surowca w Niemczech wzrosło o 4,6% i osiągnęło poziom około 175 mln ton. Ponad 90% węgla brunatnego przeznaczane jest na wytwarzanie energii. Zapotrzebowanie elektrowni na ten surowiec wzrosło ostatnio o 5% Mimo to, rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych stopniowa modernizacja elektrowni, jak i zamykanie już przestarzałych obiektów wpływają na stopniowy spadek zapotrzebowania na węgiel brunatny.


| < 1 > | 2 | 3 | Następna strona >>Wersja do wydruku Wyślij znajomym Strona główna

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator