Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2005

Numer 11/2005

-
Listopad 2005 r.
( 10.11.2005 22:46 )
Wzrost znaczenia ochrony środowiska pozostaje ciągle jednym z głównych nurtów światowego rozwoju. Ochrona i utrzymanie bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt oraz wprowadzanie nowych rozwiązań procesów ekologicznych to jedno z najważniejszych zadań ludzkości XXI wieku.
Więcej... |  Numer 11/2005

( 10.11.2005 23:00 )
Ochrona środowiska z równoczesną rozważną i oszczędną gospodarką nieodnawialnymi nośnikami energii, traktowanymi jako surowiec dla przemysłu, a nie jako baza do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, stają się nakazem chwili.
Więcej... |  Numer 11/2005

( 10.11.2005 22:50 )
Na blisko 4 miliardy euro szacowany jest koszt budowy w Polsce zakładu produkcji benzyny z węgla. Mógłby on wykorzystywać ok. 50 tys. ton węgla na dobę, wytwarzając ponad 90 tys. baryłek paliwa.
Więcej... |  Numer 11/2005

( 10.11.2005 22:50 )
Energetyka odnawialna to jedna nowocześniejszych dziedzin współczesnej gospodarki. Jest ważnym elementem krajowych systemów energetycznych.
Więcej... |  Numer 11/2005

( 10.11.2005 22:51 )
Minione dziesięciolecia przyniosły szereg wynalazków ułatwiających codzienną egzystencję. Do najbardziej nieodzownych należy samochód. Przez lata doskonalony, produkowany w setkach typów i modeli, stał się najpopularniejszym środkiem lokomocji.
Więcej... |  Numer 11/2005

( 10.11.2005 22:52 )
Rosnąca liczba danych, napływ informacji, szybka komunikacja poprzez Internet i nowe wyzwania rynkowe powodują, że analiza danych, poszerzanie zasobów wiedzy i umiejętne podejmowanie decyzji na coraz bardziej skomplikowanym rynku są nieodzowne, aby przetrwać i rozwijać działalność.
Więcej... |  Numer 11/2005


  | < 1 >  2  3  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator