Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2005

Benzyna z węgla


Na blisko 4 miliardy euro szacowany jest koszt budowy w Polsce zakładu produkcji benzyny z węgla. Mógłby on wykorzystywać ok. 50 tys. ton węgla na dobę, wytwarzając ponad 90 tys. baryłek paliwa.

Koszt litra tak wyprodukowanej benzyny wyniósłby równowartość ok. 64 eurocentów (ponad 2,50 zł), co po powiększeniu o podatki, na stacjach benzynowych dałoby cenę porównywalną z cenami tradycyjnych produktów naftowych.

Takie wyliczenia przedstawił Kompanii Węglowej (KW) - Maksymilian Klank, powołując się na analizy Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa.
Zainteresowanie projektem wyrażają już niektóre koncerny paliwowe, gotowe sfinansować studium wykonalności. Na projekt z zainteresowaniem patrzy także prezes giełdowej spółki chemicznej Ciech - Ludwik Klinkosz.

Jak powiedział M. Klank, według wcześniejszych analiz, produkcja paliwa z węgla jest opłacalna i konkurencyjna wobec ropy, jeżeli jej ceny sięgają 20-30 USD za baryłkę. Przypomniał, że obecnie cena baryłki ropy przekracza 60 USD, a prognozy mówią o dalszym wzroście.

Jeżeli analizy udowodnią, że produkcja benzyny z węgla może był opłacalna, następnym krokiem ma być poszukiwanie przez KW inwestora zainteresowanego tym przedsięwzięciem. Obecnie technologia produkcji z tego surowca benzyny i oleju napędowego jest stosowana w Republice Południowej Afryki, gdzie koncern SASOL przerabia w ten sposób ok. 80 tys. ton węgla dziennie, produkując 150 tys. baryłek paliwa. Paliwo sprzedawane jest w sieci stacji benzynowych, stanowiąc dużą część miejscowego rynku.

Obecnie polskie górnictwo wydobywa rocznie ok. 100 mln ton węgla, z czego piąta część trafia na eksport. KW daje ponad połowę całego krajowego wydobycia.
W 2007 r. pierwszy zakład produkcji benzyny z węgla ma być uruchomiony w Chinach.


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator