Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 09/2002

Kom-Pakt w Tczewie

Partner Progress Software, firma Kom-Pakt, podpisał umowę na kompleksową informatyzację należącego do Stadtwerke Leipzig Zakładu Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. w Tczewie.

Umowa obejmuje między innymi dostawę sprzętu i oprogramowania – systemu do obsługi sprzedaży energii cieplnej ZBYT-CIEPŁO oraz systemu zarządzania przedsiębiorstwem KOM-PRO (Finanse-Księgowość, Kadry-Płace, Środki Trwałe, Magazyny, Sprzedaż Pozostała) oraz transakcyjnej bazy danych Progress. Podpisana umowa jest wynikiem przetargu, w którym startowały także inne firmy specjalizujące się w tym rynku.
O wyborze opartego na technologii Progress Software rozwiązania zadecydowały między innymi doświadczenie i szerokie referencje wdrożeniowe Kom-Paktu w sektorze energetyki cieplnej oraz możliwość integracji ich systemów z rozwiązaniami GIS (mapy numeryczne). Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór progressowej technologii okazała się także jej wysoka wydajność i niezawodność, które zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Aberdeen Group.
Przeprowadzona przez Kom-Pakt informatyzacja ma na celu ułatwienie Zakładowi Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. dostosowanie się do wymogów nowego prawa energetycznego. Ogłoszone w 1999 roku zmiany w ustawodawstwie energetycznym nałożyły na sektor energetyki cieplnej konieczność szczegółowej ewidencji księgowej, umożliwiającej kalkulację kosztów i przychodów związanych z zatwierdzaniem cen ciepła. Istniejące w wielu przedsiębiorstwach (także dotychczas używany w ZEC Tczew), systemy informatyczne do obsługi sektora ciepłowniczego okazywały się w nowych warunkach gospodarczo-prawnych często niewystarczające do pełnej kalkulacji rzeczywistych kosztów dostarczania energii.
„Nasze rozwiązania są wyposażone w specjalistyczne, autorskie systemy dedykowane do obsługi sektora energetyki cieplnej – Biling, Licznikownia, Biuro Obsługi Klienta, itp. Jako jedyni w Polsce jesteśmy w stanie obsługiwać zakłady z branży energetyki cieplnej w sposób naprawdę kompleksowy” – powiedział Jarosław Jastrzębski, dyrektor handlowy Kom-Pakt PIW Sp. z o.o.
„Wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy dla takiej inwestycji jak nasza, nie było prostym zadaniem ani dla Zarządu Spółki, ani dla naszego inwestora zagranicznego. Dlatego właśnie w wyborze oferenta pomagała nam współpracująca ze Stadtwerke Leipzig i zajmująca się oprogramowaniem, elektronicznym opracowywaniem danych i kompleksową komputeryzacją firma PERDATA z Lipska”, powiedziała Barbara Stanuch, członek zarządu i dyrektor ds. ekonomicznych Zakładu Energetyki Cieplnej Tczew. „Niewątpliwą zaletą wybranego przez nas systemu jest możliwość rozbudowywania każdego z modułów oraz dostosowywania ich do specyfiki przedsiębiorstwa. Dodatkowym plusem rozwiązania firmy Kom-Pakt jest także jego elastyczna reakcja na problemy związane z użytkowaniem” - dodała.

W oparciu o technologię i narzędzia firmy Progress Software, KOM-PAKT przeprowadziła już informatyzację kilku przedsiębiorstw sektora energetyki cieplnej, między innymi Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi i Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie. Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator