Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 06/2008

Numer 06/2008

-
Czerwiec 2008 r.
( 15.06.2008 14:51 )
Jeszcze do niedawna wydawało się, że podstawowym problemem dla odbudowy mocy energetycznych w Polsce jest rozproszenie producentów energii elektrycznej, kontrakty długoterminowe i brak środków finansowych na inwestycje energetyczne. Dynamiczny rozwój światowej i krajowej gospodarki spowodował pojawienie się kolejnych barier: braku dostawców dóbr inwestycyjnych, maszyn i urządzeń oraz braku fachowych zasobów ludzkich – projektantów i inżynierów. Na kolejnych konferencjach poświęconych perspektywom rozwoju polskiej energetyki autorytety branży energetycznej podnoszą te kwestie. Jednakże niewielu z nich uświadamia potencjalnym inwestorom jak niebagatelną rolę w planowanych zadaniach odbudowy mocy odgrywa dzisiaj CZAS.
Więcej... |  Numer 06/2008

( 15.06.2008 14:59 )
Pod wpływem zaostrzających się regulacji prawnych, wymuszających neutralizowanie odpadów, które wciąż jeszcze odkładane są na wysypiskach i hałdach, jak i trendów zwiększania bezpieczeństwa żywności, rośnie zapotrzebowanie na termiczną obróbkę powyższych. Według szacunków Austriackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska masa tego typu odpadów zwiększa się o 2,5 mln t/rok. Niezależnie od już budowanych oraz planowanych do budowy spalarni różnorakich odpadów organicznych okazuje się, że dla 1 mln t/r. nie ma mocy przerobowych w Austrii. Tymczasem dokładne analizy chemiczno-fizyczne wielu odpadów oraz biomasy wykazały jednocześnie, że niektóre z nich spełniają wymagania nośników ciepła w gospodarce i z powodzeniem – po próbach przemysłowych – już znalazło zastosowanie w opalaniu wielkich elektrowni.
Więcej... |  Numer 06/2008

( 15.06.2008 15:02 )
Najbardziej charakterystycznymi budowlami towarzyszącymi dawnym gazowniom miejskim są gazometry. Gazometr to olbrzymi zbiornik mający niegdyś do spełnienia dwie kluczowe funkcje: magazynowanie gazu i utrzymywanie go pod stałym ciśnieniem zapewniającym nieustanny przepływ w sieci rozdzielczej. Pojemność gazometrów sięgała często nawet stu tysięcy metrów sześciennych. Dlatego też mają średnicę rzędu 50-60 metrów, zaś ich wysokość może dochodzić nawet do 100 metrów.
Więcej... |  Numer 06/2008

( 15.06.2008 15:04 )
"Gazprom" chce latać do Krakowa

Właściwie już przyleciał. Samolot czarterowy w barwach należącej do gazowego potentata linii lotniczej „Gazpromavia” lądował na lotnisku w Balicach przywożąc blisko 100-osobową orkiestrę symfoniczną „Nowaja Rossija”, która wystąpiła w Teatrze im. Słowackiego z rewelacyjnym koncertem stanowiącym najważniejsze wydarzenie niedawno zakończonych w Krakowie „Dni Moskwy”.
Więcej... |  Numer 06/2008

( 15.06.2008 15:05 )
Kiedyś wszystko było prostsze. Na samej górze stała Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, która ustalała wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, a energetyka była państwowa. Państwo miało monopol na produkcję i rozdział energii elektrycznej. Prąd elektryczny był kategorią przede wszystkim polityczną, a nie ekonomiczną. Elektryfikacja kraju, podobnie jak walka z analfabetyzmem, była zadaniem pierwszoplanowym, namacalnym dowodem skoku cywilizacyjnego i potwierdzeniem słuszności nowego ustroju.
Więcej... |  Numer 06/2008

( 15.06.2008 15:07 )
zapadną nie wcześniej niż za dwa lata.

O inwestycjach tylko się mówi...

Z Kazimierzem Rajczykiem, dyrektorem sektora w Centrali ING Bank Śląski SA rozmawia Jacek Balcewicz

- Jak zmieniła się wiarygodność i zdolność kredytowa polskiej energetyki po rozwiązaniu KDT-ów?
- Ustawa o przedterminowym rozwiązaniu KDT- ów przewiduje wypłatę rekompensat na pokrycie tak zwanych kosztów osieroconych. Zasady rozwiązania KDT-ów były przedmiotem długich negocjacji zarówno z wytwórcami jak i z bankami.
Więcej... |  Numer 06/2008


  | < 1 >  2  3  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator