Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 05/2008

Numer 05/2008

-
Maj 2008 r.
( 06.05.2008 11:01 )
W 1998 roku najpierw w Austrii, a zaraz potem w Niemczech pojawili się pierwsi w Europie producenci peletów (wyprasek) z trocin i przystosowanych do nich specjalnych kotłowni dla domków jedno- i wielorodzinnych. Inspiracją tych innowacji w ogrzewnictwie mieszkalnym był szybki i pokaźny wzrost cen olejów opałowych z ropy, jak i gazu ziemnego.

Produkcja peletów z różnych surowców
Europejskim przykładem niezwykle intensywnego rozwoju produkcji peletów i opartych na nich specjalistycznych kotłowni są Niemcy: w ostatnim roku ubiegłego wieku było ich około 800, a już w samym tylko roku 2005 zainstalowano ich aż 26.000.
Więcej... |  Numer 05/2008

( 06.05.2008 10:39 )
Grupa FAMUR zawarła kilka miesięcy temu z Kopexem umowę o współpracy w celu pozyskiwania zamówień na rynku chińskim. Strony uzgodniły, że będą dążyły do wspólnego oferowania maszyn i urządzeń górniczych. W przypadku możliwości pozyskania zamówienia, strony zawrą odrębną umowę konsorcjum. Umowa o współpracy przewiduje równy podział realizacji pozyskanych zamówień oraz określa ramowe założenia konsorcjum dla przyszłych umów. W 2007 roku spółka podpisała szacowane na kwotę do 135 mln USD porozumienie i list intencyjny z kontrahentem chińskim na modernizację i mechanizację procesów wydobywczych w trzech kopalniach.
Więcej... |  Numer 05/2008

( 06.05.2008 10:42 )
Dyrektywa: spalić śmieci!


Pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci kim jesteś – głosi jedna z XX-wiecznych maksym. Ilość i kaloryczność „produkowanych” przez dzisiejsze społeczeństwa śmieci jest miernikiem ich zamożności. Jeszcze 20-30 lat w składzie kubła na śmieci w Polsce dominował popiół i resztki z kuchni. Butelki odstawiało się do skupu za całkiem przyzwoite pieniądze, zaś makulaturę wymieniało na papier toaletowy lub inne deficytowe dobra trwałego użytku jak np. niedostępny innym sposobem malakser. Nielicznie puszki po piwie trafiały wyłącznie do domowych kolekcji początkujących birofilistów, zaś butelki po złocistym napoju szły wyłącznie na wymianę. Wiele niepotrzebnych śmieci trafiało wprost do pieca.
Więcej... |  Numer 05/2008

( 06.05.2008 10:46 )

Na podstawie materiałów EPA (USA) opracował Piotr Olszowiec

W krajach wysokorozwiniętych narasta presja na zapewnienie ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem przemysłu. Szczególne obawy ekologów i lekarzy wzbudzają zagrożenia wywoływane przez obecność metali ciężkich, a zwłaszcza rtęci. Z łącznej ilości około 6600 ton tego trującego metalu przedostającego się rocznie do atmosfery na całym świecie, 2/3 należy przypisać działalności człowieka. W wyniku wieloletnich badań prowadzonych w USA ustalono, że największymi, skupionymi źródłami emisji rtęci i jej związków są elektrownie cieplne. Co roku ponad 400 amerykańskich elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym emituje do atmosfery około 50 ton rtęci. Od dawna metal ten uznawany był za szczególnie niebezpieczny dla zdrowia.
Więcej... |  Numer 05/2008

( 06.05.2008 10:40 )


Chcemy być skansenem?
Z prof. Jerzym Niewodniczańskim prezesem Państwowej Agencji Atomistyki rozmawia Jacek Balcewicz

- Kilka razy spotkałem się z określeniem: byłem ministrem trzech reżimów. A Pan, Panie Profesorze, ile reżimów przeżył na stanowisku prezesa Państwowej Agencji Atomistyki?

- Zostałem mianowany w sierpniu 1992 roku przez premier Hannę Suchocką. Potem premierem był Waldemar Pawlak, Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński i teraz Donald Tusk.
Więcej... |  Numer 05/2008

( 06.05.2008 10:43 )
Oczyszczalnia i spalarnia „w jednym”

Największy w świecie zakład utylizacji odpadów komunalnych pracuje blisko 2 lat w Amsterdamie. Kompleks usytuowany w dzielnicy Westpoort obejmuje nową instalację oczyszczania ścieków i rozbudowaną spalarnię odpadów stałych. Wyróżniającą cechą tej inwestycji jest zintegrowanie obu obiektów w jedną całość, co zapewniło osiągnięcie szeregu znaczących korzyści ekonomicznych, technicznych i ekologicznych.

Nowa oczyszczalnia ścieków zastąpiła dwie starsze instalacje zbudowane 22 i 70 lat temu odpowiednio w południowej i wschodniej części miasta. Obecnie (od połowy 2006 r.) ścieki są kierowane do nowego zakładu położonego na obszarze 16 hektarów na zachodnich obrzeżach portowych.
Więcej... |  Numer 05/2008


  | < 1 >  2  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator