Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 03/2008

Numer 03/2008

-
Marzec 2008 r.
( 10.03.2008 17:49 )
Ochrona środowiska z równoczesną rozważną i oszczędną gospodarką nieodnawialnymi nośnikami energii – traktującą je jako surowiec dla przemysłu, a nie jako bazę wytwarzania ciepła i energii elektrycznej – stają się nakazem chwili. Wiele krajów protokołem z Kyoto zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co w sytuacji szybko rosnących cen ropy i gazu ziemnego wymusza pilne korzystanie z energii geotermalnej wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe, a w dodatku udokumentowane efektywnością ekonomiczną. W tym stuleciu wyczerpią się zasoby ropy i gazu ziemnego, a wciąż jeszcze nie podejmuje się w Polsce na wymaganą skalę działań na rzecz masowej produkcji paliw płynnych i gazowych dla silników spalinowych w transporcie ziemnym oraz powietrznym w oparciu o inne surowce niż ropa.
Więcej... |  Numer 03/2008

( 10.03.2008 17:25 )
Czy OPEC obetnie limity wydobycia? Decyzja zapadnie podczas marcowego szczytu w Wiedniu. Już teraz jednak kartel zapowiada takie posunięcie, jeśli utrzymanie podaży na dotychczasowym poziomie miałoby skutkować spadkiem cen surowca poniżej 80 USD.
Więcej... |  Numer 03/2008

( 10.03.2008 17:27 )
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska odwiedziła 11 lutego, należącą do Południowego Koncernu Energetycznego SA, Elektrownię Jaworzno III. Przedstawicielka rządu obejrzała budowę trzeciej nitki odsiarczania spalin oraz budowę składowiska żużla. Inwestycje te są współfinansowane z funduszy unijnych. Wcześniej minister Bieńkowska była gościem lokalnych władz samorządowych.
Więcej... |  Numer 03/2008

( 10.03.2008 17:28 )
Łagodna zima sprzyja budowie instalacji do produkcji biokomponentu FAME w Czechowicach - Dziedzicach. Całkowicie zakończono montaż konstrukcji stalowej instalacji głównej, obudowę budynku instalacji oraz nanoszenie powłoki ognioochronnej na elementy konstrukcji metalowej.
Więcej... |  Numer 03/2008

( 10.03.2008 17:29 )
Od kilku miesięcy na Ukrainie trwa konflikt o kontrolę nad ukraińsko-rosyjską firmą Ukrtatnafta, będącą właścicielem rafinerii w Krzemieńczuku (Kremenczuk). Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że spór toczy się między Ukrainą i Rosją, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się okazuje się, że w grę wchodzą przede wszystkim interesy firm prywatnych z obu krajów.
Więcej... |  Numer 03/2008

( 10.03.2008 17:31 )

Każdorazowe uruchomienie jakiejkolwiek elektrowni na bazie odnawialnych nośników energii bywa oczywiście odnotowywane w środkach masowego przekazu i to z jednoczesną informacją o wielkości ograniczanej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Tego typu elektrownie są jednak bardzo drogie tak w czasie ich budowy, jak i w okresie eksploatacji w porównaniu z tymi, które bazują na kopalnych nośnikach energii.

Więcej... |  Numer 03/2008


  | < 1 >  2  3  4  5  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator