Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 07/2007

Numer 07/2007

-
Lipiec 2007r.
( 17.07.2007 21:54 )
Pierwsze doniesienia o zachodnich inwestycjach na Sachalinie pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niewiele się o nich wtedy mówiło. Plany grupy spółek z przewagą amerykańskiego, japońskiego, indyjskiego i rosyjskiego kapitału przymierzające się do eksploatacji tutejszych złóż traktowano nie do końca poważnie.
Więcej... |  Numer 07/2007

( 17.07.2007 21:53 )
Korespondencja własna z Azerbejdżanu.

W Ameryce słowo Baku wymawia się jak nafta” – próżno by szukać równie trafnego określenia, niż przytoczona bez mała sprzed dziewięćdziesięciu lat wypowiedź Johna Reeda, na pryzmat, przez który postrzegany jest w świecie Azerbejdżan. Trudno też o lepszą rekomendację dla tutejszego wydobycia ropy, choć ono samo najzupełniej tego nie potrzebuje. To tu bowiem uruchomiono: pierwszy w świecie szyb naftowy, rurociąg do przesyłu surowca i platformę do wydobycia go spod dna morskiego.
Więcej... |  Numer 07/2007

( 17.07.2007 21:56 )
Powrót reaktora
Dwutlenek węgla surowcem do produkcji syntetycznych paliw

Stare pożółkłe papiery mają po dwadzieścia lat. Pierwszy adresowany do ministra górnictwa i energetyki gen. dyw. dra Czesława Piotrowskiego, drugi do wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego – prof. dra hab inż. - też Czesława - Królikowskiego. Rektor AGH pisze: w połowie lat sześćdziesiątych podjęto w Akademii Górniczo-Hutniczej działania zmierzające do zbudowania tzw. reaktora uniwersyteckiego UR –100 o mocy 100 kW.
Więcej... |  Numer 07/2007

( 17.07.2007 21:58 )
Co zrobić na złożu Legnica: podziemne zgazowanie, nadziemne zgazowanie i produkcję wodoru, klasyczną elektrownia wielkiej mocy?

Paradoksalnie najbardziej stabilnym i pewnym źródłem energii, pogardzanym przez wielu, będzie przez długie jeszcze dziesięciolecia węgiel brunatny. Jego zasoby wyczerpią się w ostatniej kolejności. Naukowcy i planiści spierają się, czy wystarczy go światu na 200 lat czy może na 500 lat. Tę ostatnia wielkość, przy założeniu dotychczasowego poziomu wydobycia, podaje prof. Jerzy Klich – dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Więcej... |  Numer 07/2007

( 17.07.2007 22:07 )
GE Energy dostarczyło 39 turbin wiatrowych dla dwóch nowych farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, w okolicy Grudziądza i Malborka. Są to pierwsze projekty związane z dostawą turbin o mocy produkcyjnej 1,5 megawata, które GE realizuje w Polsce. Turbiny zwiększą krajową produkcję energii elektrycznej łącznie o 58,5 MW. Zakupu energii pochodzącej z nowych elektrowni dokonywać będzie Koncern Energetyczny Energa S.A.
Więcej... |  Numer 07/2007

( 17.07.2007 22:11 )
Wykorzystanie biopaliw, spalanie biomasy bardziej szkodzi niż pomaga.

Podczas gdy w wielu krajach świata rośnie produkcja biopaliw, których stosowanie ma stać się środkiem ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zmniejszania uzależnienia od importu ropy naftowej, naukowcy coraz głośniej zadają podstawowe pytania.
Więcej... |  Numer 07/2007


  | < 1 >  2  3  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator