Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 12/2002

Numer 12/2002

Grudzień 2002 r.
12 listopada zarządy Rafinerii Gdańskiej i Petrobalticu podpisały umowę na dostawy do rafinerii ropy naftowej. Zgodnie z umową, w 2003 roku Petrobaltic dostarczy do RG SA całość wydobywanej przez siebie ropy - około 300 tys. ton. Ropa będzie pochodzić ze złoża B3 z obszaru morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisano wieloletni kontrakt z możliwością powiązania skali dostaw w zależności od zdolności wydobywczych Petrobalticu.
Więcej... |  Numer 12/2002

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że w procesie prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich S.A. zostały złożone dwie wiążące oferty zakupu. Złożyły je: Konsorcjum Dalkia Termika S.A. i kontrolowana przez Dalkię Termikę Poznańska Energetyka Cieplna S.A. oraz Stadtwerke Leipzig GmbH z Niemiec. Po raz pierwszy firma z dawnych Wschodnich Niemiec (pogardliwie zwanych przez tych z Zachodu Ossi) stanęła do walki o dużą polską firmę ciepłowniczą z dużym francuskim koncernem. Przypomnijmy, że inwestorzy z Lipska nie mieli do tej pory szczęścia w Polsce – przed kilku laty próbowali, zresztą bez skutku walczyć o okocimski browar.
Więcej... |  Numer 12/2002

Polska należy do krajów średnio lub nawet mało zasobnych w gaz ziemny. Zużycie gazu w Polsce na tle innych krajów Europy jest małe. W 2000 roku wynosiło ono na jednego mieszkańca 287 m3, podczas gdy w Austrii 962 m3, w Czechach 837 m3, w Niemczech 965 m3, we Francji 672 m3, w Rosji 2562 m3, na Ukrainie 1352 m3, na Litwie 735 m3. Zgodnie z najnowszymi materiałami opracowanymi w PGNiG, przewiduje się wzrost wydobycia gazu ziemnego ze źródeł krajowych z 3831,8 mln m3 - w 2000 roku do 4546,4 mln m3 - w roku 2005.
Więcej... |  Numer 12/2002

O „Lotosa” się nie boję
Z Pawłem Olechnowiczem, prezesem Zarządu Rafinerii Gdańskiej SA rozmawia Sylwester Wolak
Więcej... |  Numer 12/2002

Mija rok, w czasie którego nie udało się stronie polskiej doprowadzić do porozumienia w sprawach gazowych z Rosją, ani sfinalizować rozmów dotyczących dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w gaz z innego niż rosyjski kierunku. Impas, w jakim znalazły się te negocjacje, może w dłuższej perspektywie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Gorycz niepowodzeń tylko w niewielkim stopniu osładzają wiadomości z własnego podwórka, mówiące o istotnym postępie w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA.
Więcej... |  Numer 12/2002

Dla osiągnięcia lepszej ochrony środowiska naturalnego i wyeliminowania problemu zniekształcania konkurencji na zliberalizowanym rynku transportu drogowego, Komisja Europejska opracowała projekt dyrektywy, która wychodzi naprzeciw polityce ujednolicania podatków pośrednich we Wspólnocie. Projekt dyrektywy wprowadza zapisy zmierzające do stopniowej harmonizacji stawek podatku akcyzowego na olej napędowy używany w celach komercyjnych oraz ujednoliceniu minimalnych stawek podatku akcyzowego na benzyny i olej napędowy używany w celach nie komercyjnych.
Zdaniem Komisji Europejskiej działania na rzecz ujednolicenia są szczególnie uzasadnione gdyż podatki pośrednie mogą utrudniać sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a z drugiej strony stanowią efektywne narzędzie ekonomiczne, które umożliwia rozwiązywanie wewnętrznych problemów środowiskowych.
Więcej... |  Numer 12/2002


  | < 1 >  2  3  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator