Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 03/2005

Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej


Proces konwersji energii wiatru na energię elektryczną za pośrednictwem elektrowni wiatrowej, ze względu na niestacjonarność sygnału wymuszającego jakim jest wiatr oraz złożoność elektromechanicznych części siłowni wiatrowej, jest przykładem dynamicznego procesu nieliniowego i niestacjonarnego.

Wnioskom, jakie można w pierwszej chwili wysnuć z tego stwierdzenia zdają się przeczyć doniesienia Raportu EWEA (European Wind Energy Association) o rozwoju energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej w 2004 r. Liczby świadczące o przyroście mocy generowanych przez elektrownie wiatrowe w krajach Unii dowodzą, że problemy techniczne są do pokonania, zaś opinie, według których energetyka wiatrowa to tylko błędny kierunek, nie znajdują potwierdzenia.


Rys. 1. Moce zainstalowane w Krajach Unii Europejskiej (wg EWEA, 2004)

Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na obszarze Unii Europejskiej wyniosła na koniec 2004 r. 34.205 MW. Oznacza to, że w ciągu minionego roku zainstalowano 5.703 MW. Stanowi to przyrost aż o 20 proc. w stosunku do 2003 r. (28.568 MW).

Przedstawione liczby określające przyrost mocy obarczone są niewielkim „błędem”, związanym z faktem rozszerzenia Unii o kolejne 10 państw członkowskich. Pominięcie w rachubie sumarycznego bilansu nowych członków nie stanowi jednak wielkiej pomyłki, gdyż kraje te w ciągu 2004 r. zainstalowały tylko 24 MW, przy całkowitej mocy zainstalowanej na poziomie 132 MW. Polska na tym tle wygląda nadzwyczaj skromnie, gdyż w ciągu 2004 r., mimo zapowiedzi PSE nie zwiększyła swojego bilansu nawet o megawat.

Poszczególne wielkości mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych przedstawiono w tabeli 1.


Co ciekawe, na pierwsze miejsce pod względem przyrostu mocy z elektrowni wiatrowych wysunęła się Hiszpania (2.065 MW), deklasując dotychczasowego lidera, Niemcy (2.037 MW). Nasz zachodni sąsiad nadal jednak wiedzie prym w kategorii łącznej mocy zainstalowanej (16.629 MW) i tej pozycji raczej długo jeszcze nie straci.

Doniesienia z Niemiec, a w szczególności zmiany w niemieckim prawodawstwie każą zastanowić się nad potencjalną możliwością wykorzystania wycofywanych urządzeń technicznych do rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Już obecnie siłami prywatnych importerów ściągane są z Niemiec i Danii dziesiątki sztuk używanych elektrowni wiatrowych, które nie ujęte we wcześniej przedstawionym zestawieniu pokazują, że i u nas – na przekór urzędnikom – ten obszar energetyki jest rozwijany.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (...) z 30 maja 2003 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych (...) z 20 grudnia 2004 r. oraz Prawo Energetyczne (w brzmieniu z 11 stycznia 2005 r.) stworzyły dobrą podstawę do tego, by energetyka wiatrowa mogła się u nas rzeczywiście rozwijać.

Nie wszystkie regulacje prawne są akceptowane przez środowiska związane chociażby ze Stowarzyszeniem Vis Venti czy też powołaną w 2004 r. Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. W 2005 r. szansę realizacji ma jedynie farma wiatrowa Tymień o mocy 50 MW. Dzięki tej inwestycji moc zainstalowana w polskich w elektrowniach wiatrowych zostanie niemal podwojona.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator