Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 03/2005

ENEX 2005


W dniach 16-18 marca odbywały się w Kielcach VIII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX i Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia.Targom towarzyszyła piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej "Odnawialne źródła energii - stan aktualny i perspektywy rozwoju" oraz Salon Biomasy. W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne na temat energetyki wiatrowej, wodnej i geotermalnej, polityki energetycznej Polski oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Podsumowaniem było forum dyskusyjne. Równolegle odbyło się kilka spotkań towarzyszących, m.in. spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki.

Organizatorem trzydniowej imprezy była spółka Targi Kielce Sp. z o.o. W targach wzięło udział 94 wystawców z Polski, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Specjalistyczna wystawa skupia z jednej strony kadrę zawodową branży energetycznej, a z drugiej - przedstawicieli ministerstw i władz samorządowych z całej Polski oraz inwestorów.

Podczas Targów Energetyki ENEX zaprezentowano szeroką gamę przemysłowych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także maszyny i urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne przeznaczone do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, systemy informatyczne i telekomunikacyjne stosowane w energetyce oraz metody modernizacji istniejących sieci energetycznych. Do interesujących propozycji należały prezentacje trójfazowego osprzętu do linii napowietrznych, linii rozdzielnic bez zabezpieczenia z okienkiem rewizyjnym oraz nowoczesnej stacji transformatorowej typu CSS.

W ramach równoległych Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia swoje oferty prezentowały firmy skoncentrowane na technologiach pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wśród rozwiązań i propozycji pojawiły się kolektory i baterie słoneczne, systemy spalania biomasy, wielopaliwowe urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, a nawet rodzaj skutera napędzanego ogniwami fotowoltaicznymi. Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator