Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 03/2004

Nowy system obsługi Klientów w ZE Toruń. Czas na zmiany na lepsze.


Może nie najładniej się nazywa, ale teraz Klienci ZE Toruń SA z pewnością dostrzegą, że zakupiony od SAP i wdrożony przez ZE Toruń, jako pierwszy zakład energetyczny w kraju, system kompleksowej obsługi nabywców energii elektrycznej IS-U upraszcza wiele spraw i ułatwia kontaktowanie się Klientów ze sprzedawcą energii.
- Co się nie zmieni? - zapytaliśmy Tomasza Wójcika, dyrektora ds. sprzedaży ZE Toruń SA.
- Nie zmieni się to, że raz na 4 miesiące Klientów odwiedzi inkasent, który odczyta stan licznika i sprawdzi działanie układu pomiarowego. I po tym etapie zaczynają się zmiany - odpowiada dyrektor. - Inkasent nie wydrukuje już faktury i nie wręczy jej natychmiast po odczycie. Od teraz faktury, drukowane już nie na termoczułym papierze, lecz na zwykłym, zadrukowanym kolorowo, będą wystawiane w Zakładzie Energetycznym i dostarczane Klientom pocztą. Drukowanie faktur na zwykłym papierze ułatwi ich przechowywanie, gdyż nie będą one narażone na blaknięcie wraz z upływem czasu czy też na zupełnie odwrotne zjawisko zaczernienia w przypadku np. położenia rachunku nawet na moment na kaloryferze. Wraz z fakturami Klienci otrzymają gotowy blankiet, umożliwiający opłacenie należności w banku, na poczcie lub w jednej z kas ZE Toruń SA – bez konieczności żmudnego wypełniania formularzy.

To ważne ułatwienie, gdyż nie każdemu przychodzi łatwo przepisywanie 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego, podawanego w standardzie NRB, którego wymagają banki. Gotowe formularze wpłaty pozwolą uniknąć pomyłek, a dodatkowo wykluczą możliwość księgowania wpłat na cudze konta. Stanie się tak dlatego, iż każdy nabywca energii będzie mieć nie tylko swój niepowtarzalny, 8-cyfrowy numer identyfikacyjny, ale również oddzielne, związane z tym numerem konto w banku, na które będą wpływać wpłaty za energię.
Jeśli mowa o formularzach wpłat, to nie od rzeczy będzie dodać, że nie zmieniają się zasady przyjmowania opłat od Klientów. Nadal – bez żadnej prowizji – można wpłacać w 40 punktach kasowych, prowadzonych w 33 Posterunkach Energetycznych ZE Toruń SA oraz w siedzibach Rejonów Energetycznych. Również bez prowizji można opłacać faktury za energię w niektórych bankach internetowych oraz umożliwiających realizację dyspozycji kanałem internetowym. Godne polecenia jest również składanie w bankach zleceń stałych związanych z płatnością za energię elektryczną. Wówczas troskę o to, by rachunek został uregulowany w terminie przejmują na siebie: Zakład Energetyczny Toruń SA, który musi zadbać o to by odpis faktury dotarł na czas do banku prowadzącego ROR Klienta, oraz bank, który - na podstawie otrzymanej z ZE faktury - ma obowiązek terminowo uregulować płatność za energię.
Z kolei na poczcie Klienci ZE Toruń opłacają tylko część tzw. porto czyli 99 groszy, a resztę opłaty pokrywa Zakład. Celowym również będzie dodać, że ZE Toruń SA wydłużył termin płatności faktur do 17 dni.
Jak uczy doświadczenie, wdrożenia nowych systemów informatycznych, służących do docelowo sprawniejszej obsługi Klientów, „lubią” sprawić zawód w pierwszych dniach funkcjonowania.
- Czy nie obawia się Pan, że podobnie zachowa się system, którego wdrożenie właśnie się kończy? – zapytaliśmy jeszcze dyrektora Wójcika.
- Niespodzianki zawsze mogą się zdarzyć, szczególnie przy tak dużej i skomplikowanej operacji, jaką jest przeniesienie bazy danych adresowych, finansowych, liczników itp. dla ponad 400 tys. Klientów. Staramy się jednak minimalizować ryzyko wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia. Również dla bezpieczeństwa wdrożenie podzielone zostało na etapy i przebiegało oddzielnie dla każdego rejonu, a zaczynaliśmy - przypomnę - od RE Brodnica. Pod koniec marca zakończy się główna i najważniejsza część wdrożenia. Dotychczasowy system rozliczeń ZBYT 386 służący nam od kilkunastu lat, przejdzie do historii, lecz jednak nie będzie to koniec pracy. Do końca roku planujemy wdrożyć funkcjonalność i dołączyć do wspólnej bazy danych ponad 23 tys. Klientów rozliczanych w systemie przedpłatowym - odpowiedział nasz rozmówca.
(ss) Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator