Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 10/2002

Dzięki wodom geotermalnym, w Uniejowie – jak w Ciechocinku

Spółka "Geotermia Uniejów" ma już za sobą pierwszy sezon grzewczy. W zeszłym roku odbiorcy ciepła z wód geotermalnych płacili stawki wyliczone tak jak dla użytkowników korzystających z ciepłowni węglowych.

Postanowiono, że specjalna taryfa zostanie ustalona dopiero po przeanalizowaniu całego sezonu grzewczego. Jak zapewniają przedstawiciele spółki, realne opłaty za wykorzystane ciepło w tym roku będą niższe. Dotychczasowa stała stawka dla odbiorców prywatnych 29 zł/GJ obniży się do ok. 21 zł/GJ, przy czym w nowej kwocie mieszczą się opłaty abonamentowe wynoszące około 12 zł za miesiąc plus opłaty za rzeczywiste wykorzystanie ciepła. O tym, kto ile dokładnie zyskał, a kto stracił, podłączając się do systemu geotermalnego, okaże się więc tak naprawdę po bieżącym sezonie grzewczym.
Geotermalny układ ciepłowniczy w Uniejowie wykorzystuje dwa zrekonstruowane otwory wykonane na początku lat 90. Moc uzyskiwana z geotermii wynosi 3,2 MW. System działa w układzie tzw. dubletu. Wypływająca woda z otworu produkcyjnego kierowana jest do układu filtracyjnego, gdzie dalej trafia do zestawu pomp regulujących stały przepływ cieczy roboczej. Następnie - po przejściu przez dwa wymienniki centralnego ogrzewania i dwa wymienniki cieczy użytkowej - schłodzoną wodę zatłacza się z powrotem do złoża poprzez otwór chłonny. W warunkach temperatury zewnętrznej poniżej minus 5 st. C system wspomagany jest dwoma kotłami olejowymi o łącznej mocy 2,4 MW.
We wstępnym projekcie rozważano również użycie kotłów szczytowych na biomasę - wspomina prezes Jacek Kurpik. Zastosowanie kotłów zasilanych olejem podyktowały jednak możliwości finansowe spółki. Obecny układ ciepłowniczy o łącznej mocy 5,6 MW monitorowany jest poprzez sieć czujników sprzężonych ze specjalistycznym programem komputerowym.
"Geotermia Uniejów" przygotowała dotychczas 180 przyłączy ciepłowniczych, z czego 30 wykorzystywane jest przez odbiorców wielkoskalowych pobierających obecnie 80% produkcji ciepłowni. Wśród nich znajdują się budynki gospodarki komunalnej, spółdzielni mieszkaniowej, szkoła, przedszkole, urzędy oraz firmy. Reszta przyłączy przeznaczona jest dla odbiorców indywidualnych. Jak na razie z oferty skorzystali przedstawiciele 90 domków jednorodzinnych. Docelowo zakłada się, że geotermia ogrzeje 50% mieszkańców miasta.
Obecność wód geotermalnych w rejonie Uniejowa udokumentowano po raz pierwszy podczas prac wiertniczych prowadzonych w 1978 roku na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego. Kolejne dwa otwory poszukiwawcze wykonano w latach 90-91, gdzie zleceniodawcą również był PIG. Stwierdzono, że temperatura wód geotermalnych wynosi 68 st. C, a złoża zalegają w zbiorniku dolnej kredy na głębokości około 2180 metrów. Wydajność samowypływu wynosi 68 m sześc./h przy ciśnieniu 2,6 atm. Woda charakteryzuje się niską mineralizacją wynoszącą 7g/l.
Prace związane z wykorzystaniem wód geotermalnych do celów ciepłowniczych rozpoczęto w 1999 roku zawiązując spółkę o nazwie "Geotermia Uniejów". Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia była Rada Nadzorcza i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do projektu włączyli się Urząd Miejski Gminy w Uniejowie oraz Agencja Poszanowania Energii S.A. w Łodzi. Dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł około12 milionów złotych, z czego 7,5 miliona stanowi pożyczka od WOŚiGW. Spodziewany zwrot nakładów nastąpi po 10-15 latach. Według obliczeń Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dzięki zastosowaniu wód geotermalnych do celów ciepłowniczych zużycie węgla w mieście spadło o około 2200 ton rocznie. Oznacza to, że emisja zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni w jednym sezonie grzewczym zmniejszy się o 31 ton dwutlenku siarki, 99 ton tlenku węgla, 33 tony pyłu i 3 tony dwutlenku azotu.
"Geotermia Uniejów" prowadzi również prace nad wykorzystaniem podziemnych źródeł do celów balneologicznych. Badania naukowe wykazały, że tutejsze wody charakteryzują się parametrami chemicznymi zbliżonymi do źródeł ciechocińskich. W budynku biurowym spółki zaadaptowano kilka pomieszczeń gdzie przeprowadzane są kąpiele i inhalacje lecznicze. Wykonane dotychczas badania instytucji naukowo-medycznych potwierdzają skuteczność zabiegów w leczeniu urazów i schorzeń ortopedycznych oraz chorób krążenia i dróg oddechowych.
Uniejów liczący obecnie 3200 mieszkańców rozważa też w przyszłości budowę aquaparku wykorzystującego wody geotermalne. Dosyć śmiały pomysł zakłada wykonanie dużego basenu pływackiego, basenu do nauki pływania, trzech basenów ze zjeżdżalniami, trzech jacuzzi oraz ogrodów wodnych. Kompleks wypoczynkowy byłby szansą dla rozwoju miasta. Inicjatorzy parku wodnego spodziewają się bowiem, że atrakcja przyciągnie między innymi mieszkańców z pobliskiej Łodzi, Konina i Bełchatowa.

Piotr Łepkowski

   


 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator