Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery

Kraj


W Świerżach Górnych rozpoczęto budowę dwóch bloków energetycznych o mocy dwóch tysięcy megawatów. Prace związane z przygotowaniem placu budowy rozpoczęto przed końcem ubiegłego roku. Jako pierwszy zostanie przygotowany teren pod plac węglowy. Spółka Kozienice II wykonuje również badania geotechniczne gruntu w miejscach, gdzie ma powstać inwestycja.

Już przed debiutem giełdowym spółka Enea podjęła decyzję o budowie nie jednego, a dwóch bloków. Każdy po tysiąc megawatów. Obecnie koszt budowy szacowany jest od 1,7 do 2 milionów euro za jeden megawat. Trudno jednak określić, jakie ceny będą obowiązywać za kilka lat. Według planów koniec budowy i uruchomienie produkcji energii elektrycznej z pierwszego bloku ma nastąpić w 2014 roku, a rok później - z drugiego.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, wzrost cen dla odbiorców indywidualnych wyniesie ok. 10 proc. Dla gospodarstwa domowego zużywającego niewiele energii elektrycznej oznacza to wzrost cen o 10-12 zł miesięcznie. Przedsiębiorstwa chciały zaś, żeby ten wzrost był rzędu kilkudziesięciu złotych. Rachunki odbiorców pobierających energię elektryczną w najliczniejszej grupie G11 wzrosną od 5,60 zł do 7 zł miesięcznie, przy przeciętnym zużyciu na poziomie 1777 kWh. Nadal nie mają zatwierdzonych taryf Vattenfall oraz RWE Polska.


Walne Zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Inter Trans Gaz (ITG) należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwo oraz niemieckiego Verbundnetz Gaz (VNG) podejmie decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy polsko-niemieckiego połączenia gazowego. Koszt prac projektowych szacowany jest na 7-8 mln euro, a jego budowa ma pochłonąć około 140 mln euro. Zgodnie z planem gazociąg ma tłoczyć od 1,5 do 3 mld m sześc. gazu rocznie i będzie przygotowany do przesyłu gazu w obu kierunkach.


RWE jest zainteresowane współpracą z PGE w zakresie budowy elektrowni atomowej w Ignalinie. Jak powiedział Juergen Grossmann, prezes RWE, kierowana przez niego firma jest zainteresowana udziałem w budowie elektrowni atomowych w państwach bałtyckich i Europie Wschodniej.


Debiuty giełdowe Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Kopalni Bogdanka będą uzależnione od koniunktury na rynkach kapitałowych. Spółki te są przygotowywane do debiutów. Prospekty są złożone w KNF. Według ostatnich zapowiedzi debiut PGE odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu 2009 roku, Bogdanki w pierwszym kwartale (prawdopodobnie w lutym-marcu), a ZAK na przełomie I i II kw.


Już w tym kwartale KE rozdysponuje środki na CCS. O unijną dotację na realizację pilotażowych projektów budowy elektrowni wykorzystujących czyste technologie węglowe ubiegają się wspólnie Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Południowy Koncern Energetyczny oraz PGE Elektrownia Bełchatów. O dotacje ubiega się 12 projektów w tym dwa z Polski. Unijni urzędnicy mają podjąć decyzję w sprawie rozdysponowania 10 -12 mld w jeszcze w tym kwartale. PKE i ZAK już rozpoczął prace nad instalacją, a sama budowa mogłaby ruszyć w 2010 r. Na razie ZAK za własne pieniądze sporządził wstępne studium wykonalności projektu i szuka wykonawcy na końcowe studium wykonalności. Projekt ZAK i PKE przewiduje, że kosztem 5- 6 mld złotych powstanie w Blachowni elektrownia poligeneracyjna, w której zastosowane będą technologie zgazowania węgla oraz wychwytywania i magazynowania C02.


Rząd musi podjąć decyzję - albo postawić na dodatkowe dostawy ze źródeł poza Rosją, albo podłączyć się do sieci gazociągów w Niemczech, co oznacza wprawdzie kupowanie rosyjskiego gazu z dodatkową marżą dla niemieckich partnerów, ale daje też nadzieję że Moskwa nie ośmieli się szantażować gazowym kurkiem Niemców. Jeśli rząd postawi na przełamanie monopolu Gazpromu, to musi jak najszybciej zacząć budować instalacje do importu gazu z nowych źródeł, rurę z Norwegii albo gazoport, do którego można sprowadzać skroplony gaz z Afryki Północnej czy Zatoki Perskiej.KGHM inwestuję w energię z wiatru Za pośrednictwem spółki zależnej Energetyka, KGHM kupił za 450 tys. zł 100 proc. udziałów firmy Biowind. Zakupiona spółka posiada umowę dzierżawy nieruchomości w woj. warmińsko-mazurskim, co pozwoli na rozpoczęcie procedur zmierzających do budowy farmy wiatrowej.


W Puławach wspólną elektrownię zamierzają wybudować Vattenfall i Zakłady Azotowe. Przygotowujące się do prywatyzacji w przyszłym roku Zakłady Azotowe w Puławach inwestują już w produkcję gazu syntetycznego, tak aby w 2014 r. uniezależnić się od dostaw z Rosji, a teraz rozpoczynają nowe przedsięwzięcie - budowę elektrowni. Pod koniec grudnia "Azoty" porozumiały się z Vattenfallem i uzgodniły, że wspólnie zbudują elektrownię o mocy powyżej 1400 MW. Ma to być instalacja konwencjonalna, czyli produkująca prąd z węgla kamiennego. Surowiec ma pochodzić z kopalni Bogdanka. Ze strony Azotów inwestorem będzie należąca w całości do puławskich zakładów spółka Melamina III. W nowym przedsięwzięciu Melamina III obejmie połowę udziałów, a drugą część - Vattenfall. „Azoty” zdecydowały o wniesieniu do spółki Melamina III aportu w postaci terenów pod inwestycję. Łącznie prawie 60 ha wartych przeszło 128,5 tys. złotych. Obie strony dopuszczają udział innych podmiotów, a na liście chętnych do współpracy jest Lubelski Węgiel "Bogdanka".


Ponad pół miliarda zł rocznie wart jest węgiel, przysługujący pracownikom kopalń i emerytom górniczym w ramach tzw. deputatu węglowego. Prawo do niego ma na Śląsku ponad 330 tys. osób. Wielu z tych, którzy biorą bony na węgiel, sprzedaje je potem innym, głównie drobnym handlarzom.


W 2009 roku Operator Logistyczny Paliw Płynnych przeznaczy na inwestycje łącznie blisko 200 mln zł, z czego ok. jedna czwarta przeznaczona zostanie budowę nowych zbiorników na paliwa. Zgodnie z planem zaakceptowanym w grudniu przez rade nadzorczą spółki, 160 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje rozwojowe, a 34 mln zł na prace modernizacyjne. Najbardziej intensywne prace modernizacyjne przewidziane są w bazach w Kawicach, Dębogórzu, Koluszkach, Zawadówce i Małaszewiczach. Chodzi m.in. o prace przy usprawnieniu infrastruktury przeciwpożarowej, ekologicznej (oczyszczalnie ścieków) czy transportowej (nowe fronty kolejowe do przeładunku paliw). Z kolei z kwoty przeznaczonej na wydatki rozwojowe 40 proc. (64 mln zł) przypadnie na budowę dwóch zbiorników na benzynę (po 15 tys. m sześc. pojemności) w bazie w Koluszkach, a także na budowę rurociągu transgranicznego, łączącego bazę w Małaszewiczach z Białorusią. Kolejne 40 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na dostosowanie baz paliw OLPP do wymagań unijnych, a pozostałe 20 proc. (32 mln zł) spółka przeznaczy na działania proekologiczne. W optymistycznym scenariuszu rurociąg produktowy łączący bazę paliw w Małaszewiczach z Białorusią może być gotowy już w czwartym kwartale 2009 roku. Szczególnie ważne jest, aby umowa w tej sprawie podpisana została jednocześnie przez OLPP i partnera w tym przedsięwzięciu po białoruskiej stronie czyli firmę państwową Biełorusnieft. Inwestycję w ten rurociąg bez entuzjazmu przyjmują przedstawiciele PKN Orlen i Grupy Lotos.


W elektrociepłowni Siekierki dobiega końca budowa nowego komina. Komin właśnie osiągnął pełną wysokość. Do użytku zostanie oddany jednak dopiero we wrześniu, bo konieczne jest jeszcze dobudowanie kanałów spalin prowadzących z kotłów. 170-metrowa konstrukcja zastąpi jeden z trzech istniejących 120-metrowych kominów, którego rozbiórka zacznie się pod koniec maja i potrwa trzy miesiące. W tym roku w elektrociepłowni na Siekierkach rozpocznie się jeszcze budowa drugiego, 200-metrowego komina. Ma być gotowy w czerwcu 2010 r.


Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Uchwalona pod koniec listopada przez Sejm nowelizacja ustawy ma zapewnić ministrowi skarbu instrumenty pozwalające na prowadzenie skuteczniejszej polityki prywatyzacyjnej. M.in. nowela wprowadza zasadę jawności. Ma temu służyć karta prywatyzacyjna, w której będą upubliczniane informacje o prywatyzacji. Dzięki nowym przepisom Polska Żegluga Morska (PŻM) pozostanie przedsiębiorstwem państwowym. Celem zmian jest również usprawnienie procesu komunalizacji. Chodzi o bezpłatne przekazywanie należących do SP akcji lub udziałów jednostkom samorządu terytorialnego. Komunalizacja ma dotyczyć spółek, których działalność jest związana z zadaniami realizowanymi przez lokalny samorząd. Nowelizacja przewiduje również utrzymanie prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji w spółkach, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Skarb Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator