Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

Unia dla przedsiębiorczych


Prawie 20 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych otrzyma BOT Elektrownia Bełchatów S.A. na modernizację instalacji odsiarczania spalin (IOS).

BOT Elektrownia Bełchatów S.A. skorzystała z szansy jaką daje program „Unia dla Przedsiębiorczych”. Program ten polega na dofinansowywaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego różnego rodzaju inwestycji. W elektrowni rozpoczęły się modernizacje najstarszych instalacji i pieniądze z programu unijnego uzupełnią środki własne firmy przeznaczone na te inwestycje.

W III rundzie aplikacyjnej, która trwała od 15 listopada 2005 - do 6 stycznia 2006 bełchatowska elektrownia wystąpiła o dofinansowanie modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 8,10 i 11 w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” – pkt.2.4.1 przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego.

Ponad 70 wniosków z całej Polski

Przyznanie dotacji poprzedzone zostało przygotowaniem kilkusetstronicowego wniosku, który zawierał m.in. dokumenty formalno–prawne, finansowe, dane techniczne instalacji, harmonogram rzeczowo–finansowy planowanej modernizacji, opis wymiaru efektu ekologicznego i szereg innych wymaganych informacji, koniecznych do złożenia tego wniosku.

Do opracowania wniosku została wybrana firma Energopomiar Gliwice i zespół specjalistów ze strony BOT Elektrowni Bełchatów SA, odpowiedzialnych za przygotowanie niezbędnych materiałów. Prace przygotowawcze trwały niecałe dwa miesiące (od listopada 2005 do stycznia 2006 roku). Potem nastąpiła ponad półroczna weryfikacja złożonych wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod względem spełnienia kryteriów formalnych, techniczno-ekonomicznych i merytorycznych.

Ogółem, w III rundzie aplikacyjnej, złożono 73 wnioski z całej Polski, a dotację przyznano 59 firmom, w tym także BOT Elektrowni Bełchatów S.A. Wnioskowana kwota wsparcia projektów zatwierdzonych do realizacji dla tych 59 firm, to 256 mln zł.

20 mln wsparcia

Na modernizację instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 8,10 i 11 Elektrownia Bełchatów otrzymała dotację w kwocie 5 mln EUR, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 20 mln zł. Całkowity koszt modernizacji tych instalacji to ponad 140 mln złotych, z czego większość środków, to nakłady własne elektrowni. Taka właśnie kwota została przyjęta jako wydatki kwalifikowane do oceny i obliczenia wielkości przyznanej dotacji.

Wspomniane instalacje pracują w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. już od 1994 roku i w chwili obecnej elektrownia stara się dostosować ich parametry eksploatacyjne do spełnienia nowych standardów emisyjnych, które będą obowiązywać od 2008 roku (Dyrektywa UE nr 80/2001/WE). Modernizacja ma przede wszystkim zapewnić ciągłość produkcji energii elektrycznej w bełchatowskiej elektrowni nawet w warunkach spalania bardziej zasiarczonego węgla (zawartość siarki > 1,23%), jak również zwiększyć sprawność IOS z 90% na 95%. Pierwszy etap inwestycji, czyli modernizacja IOS na bloku nr 8 już rozpoczęty.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator