Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

Przede wszystkim ekologia...


Z dr inż. Leonem Kurczabińskim, Dyrektorem ds. Promocji i Analizy Rynków w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. rozmawia Jacek Gajda

- Katowicki Holding Węglowy jest znany z tego, że jako pierwszy spośród producentów węgla mocno zaangażował się w promocję i wdrażanie czystych technologii spalania i wytwarzania ciepła. Co było powodem podjęcia tego typu działań?

Zmiany zachodzące na rynku użytkowników węgla, a głównie w sektorze komunalno-bytowym oraz w ciepłownictwie.

- Mógłby Pan przybliżyć ten temat?

Od połowy lat 90. w sektorach tych obserwuje się znaczący spadek zużycia węgla opałowego. Przykładowo w sektorze komunalno-bytowym zużycie spadło z około 16 mln ton/rok w 1996 r. - do około 5,9 mln ton/rok obecnie. W sektorze przemysłowym i ciepłowniczym (poza ciepłowniami zawodowymi) nastąpił w tym okresie niemal dwukrotny spadek zużycia węgla. Zmiany te zostały wywołane niskimi cenami gazu ziemnego, oleju opałowego i stosunkowo wysokimi cenami grubych i średnich sortymentów węgla, które spalane w starych niskosprawnych kotłach dawały drogie ciepło, a ponadto zanieczyszczały środowisko.

Postępujący wzrost cen gazu ziemnego, a szczególnie oleju opałowego po roku 2000 i brak perspektyw zahamowania tego trendu, a ponadto ciągle wysokie koszty ogrzewania węglem – spalanym w niskosprawnych piecach i kotłach wymusiły na rynku podjęcie działań, które doprowadziły do wdrożenia rozwiązań technicznych, pozwalających na produkcję najtańszego ciepła przy znaczącym ograniczeniu niskiej emisji. Czynnik „niskiej emisji” miał tu istotne znaczenie gdyż zbliża się termin wprowadzenia w życie zaostrzonych norm emisji substancji toksycznych do powietrza ze spalania paliw. Natomiast małych i średnich ciepłowni często nie stać na kosztowne instalacje do oczyszczania spalin.

W efekcie, w drugiej połowie lat 90. na krajowym rynku pojawiły się zautomatyzowane kotły węglowe z paleniskiem retortowymi typu STOCKER, sprowadzone do Polski w ramach jednej z edycji programu PHARE. Główne zalety tych kotłów to:
  • wysoka sprawność, gwarantująca najniższe koszty wytwarzania ciepła (od ok. 14 do ok. 18 zł/GJ)
  • zautomatyzowana praca i bardzo małe zaangażowanie obsługi (zasyp węgla w kotłach małych raz na 3-5 dni, obsługa kotłów większych - do 1 godz./dobę)
  • spełnienie europejskich norm emisji substancji toksycznych do powietrza (m.in. urządzenia te są dopuszczone do stosowania w krajach UE oraz wspomagane programami WFOŚiGW i BOŚ).


Obecnie krajowi producenci oferują jednostki o mocy od 15 do 2000 kW o sprawności od 80 do 85%. Należy zaznaczyć, że dzięki ich inicjatywie, niektóre konstrukcje są znacznie bardziej zaawansowane technicznie od sprowadzonego pierwowzoru kotła, który posiadał moc 25 kW.

Kotły te są przeznaczone do ogrzewania mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, dużych obiektów komunalnych i przemysłowych - między innymi szkoły, szpitale, cegielnie i piekarnie, w ciepłowniach - jako kotły podstawowe lub źródła lokalne o łącznej mocy do 8 MW (zestawienie 4 kotłów o mocy 2 MW). Mogą być również używane do produkcji ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator