Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 08/2006

Rozwiązania IT dla energetyki


Energetyka może zastosować każde rozwiązanie informatyczne pod warunkiem, że zostanie ono dokładnie dostosowane do jej potrzeb.

Poważnym wyzwaniem dla rynku systemów i rozwiązań IT w energetyce, jak i dla samej energetyki jest zbliżające się pełne otwarcie rynku energii i zmiany strukturalne w całym sektorze. Rewolucji jednak nie będzie, a zmiany dostosowujące rynek do nowych reguł gry nie nastąpią natychmiast. By dać konsumentom szansę na skorzystanie z wolnego wyboru dostawcy energii należałoby wprowadzić nowoczesne systemy pomiarowe umożliwiające zdalny odczyt liczników i akwizycje danych potrzebnych do przygotowania profili obciążeń służących do prognozowania zużycia energii przez użytkowników. To zadanie skomplikowane, przynajmniej w segmencie klientów detalicznych, a do tego kosztowne (liczniki kosztują ponad 400 zł). Szybka wymiana liczników dla wszystkich użytkowników jest nierealna, zresztą w lepiej rozwiniętej części Europy, tylko we Włoszech przeprowadzono taką wymianę na szeroką skalę. Jednak z pewnością jest to potencjalne pole działania branży IT.

Kolejnym problemem jest łączenie i dzielenie przedsiębiorstw energetycznych. Z jednej strony planowana konsolidacja pionowa ma doprowadzić do powstania dwóch wielkich koncernów energetycznych (Polskiej Grupy Energetycznej oraz Grupy Południe), z drugiej - deregulacja rynku wiąże się z rozdzieleniem działalności handlowej od dystrybucji. Jedną z poważniejszych zagadek w tej sytuacji jest los systemów IT (tych już wdrożonych) i koncepcje nowych wdrożeń wynikających ze zmian strukturalnych. Nie wiadomo, jak podzielić istniejące systemy i kto powinien nimi zawiadywać. Być może ten problem spowoduje wzrost zainteresowania outsourcingiem usług IT, bowiem sensowne wydaje się przekazanie zarządzania infrastrukturą informatyczną zewnętrznej firmie (lub stworzenie takiej firmy z działów IT wewnątrz przedsiębiorstw).

Mimo wielu problemów i trudnych zagadnień sektor energetyczny i branża IT są sobie wzajemnie potrzebne, a liczba różnego rodzaju wdrożeń będzie rosła, podobnie jak rośnie w innych sektorach gospodarki. tym bardziej, że energetyka przyjmie każde sensowne rozwiązania optymalizujące pracę i podnoszące efektywność działań. Wciąż jest miejsce na systemy wspomagające zarządzanie, czyli to, co stanowi podstawę działania każdego większego przedsiębiorstwa. Ale branża energetyczna, to m.in. wytwarzanie energii, przesył, sprzedaż, automatyka i serwis na frontach ciepła, prądu, gazu i paliw. Stąd wynika potrzeba wprowadzania różnorodnych rozwiązań na wielu poziomach przetwarzających mnóstwo różnorodnych informacji.

Odpowiedź na pytanie, jakie IT, wynika z analizy potrzeb. Obok wspomagających zarządzanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning) niezbędne są rozwiązania billingowe i ich rozszerzenie w postaci systemów CRM (Customer Relationship Management) i call center, a także systemy paszportyzacji (w tym technologie GIS), systemy informowanie kierownictwa i systemy eksperckie, oprogramowanie kontrolujące automatykę, systemy dyspozytorskie, systemy SCM (Supply Chain Management), akwizycji danych, hurtownie danych i wiele innych w zależności od konkretnych potrzeb. Dodatkowe zastosowanie znajdują rozwiązania usług sieciowych, portali intranetowych i internetowych, systemy bezpieczeństwa czy technologie mobilne. I to wszystko powinno ze sobą współgrać.

Podstawa działania to systemy wspomagające zarządzanie zwane ERP, czyli Enterprise Resource Planning (nazwa wprowadzona w 1990 roku przez Gartner Group). Systemy ERP zbudowane są modułowo, a wyróżnia je skalowalność funkcjonalna i skalowalność wydajnościowa. Oznacza to tyle, że można rozszerzać i rozbudowywać moduły, można także zwiększać objętość systemu. Zadaniem zestawu aplikacji jest integracja działań na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie. Systemy ERP powinny umożliwiać optymalizację wykorzystania zasobów, zapewniać przejrzystość wewnętrznych procesów i ich uporządkowanie. Fundament systemu tworzą moduły śledzące dane finansowe oraz informacje o produkcji, dystrybucji, kwestiach magazynowania produktów (i zapasów), a także dane dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Te filary mogą być uzupełniane innymi elementami, np. gospodarką remontową czy komunikacją mobilną. Elastyczność ERP to ogromna zaleta: system można rozszerzać o inne moduły, takie jak CRM (Customer Relationship Management), SCA (Supply Chain Automation) czy hurtownie danych, systemy eksperckie, e-biznes i inne. Systemy ERP oferują funkcje integracyjne, przede wszystkim w zakresach integracji systemów informatycznych i platform systemowych oraz procesów biznesowych.

Wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku energetyka sięga po coraz to nowsze rozwiązania i coraz częściej oczekuje, że będą one dostosowane do konkretnych, indywidualnych wymagań, a dodatkowo elastyczne, pozwalające na nadążanie za zmianami. W dystrybucji niezbędne są systemy billingowe umożliwiające rozliczanie ogromnych rzesz klientów. Ich wsparciem coraz częściej są rozwiązania CRM rozszerzające obsługę klienta poza same rozliczenia. Rozproszona infrastruktura wymaga odpowiedniego zarządzania. Temu służą systemy informacji geograficznej GIS będące bazami danych o sieci i jej elementach z reprezentacją w postaci map numerycznych. Kolejnym elementem układanki są systemy i narzędzia analityki biznesowej wspomagające podejmowanie decyzji. Narzędzia analityczne wydają się przyszłością rynku: rozwijają się w ogromnym tempie, a od kilku lat budzą coraz większe zainteresowanie energetyki. O tym, jak różnorodny i skomplikowany jest rynek IT w energetyce świadczy szeroki zakres wdrożeń obejmujący wiele aspektów rynku energii.

Przykłady wdrożeń:

System billingowy w Toruniu

Toruński odział Energi wdrożył system billingowy SAP for Utilities. System obsługuje ponad 400 tys. klientów: grupę konsumentów detalicznych, posiadaczy liczników przedpłatowych i klientów kluczowych (wdrożenie biegło etapami w podanej kolejności). W ten sposób stworzono platformę rozliczeniową wraz z bazą danych (przed wdrożeniem w Toruniu w Rejonach Energetycznych funkcjonowało 14 niezależnych baz danych w 4 systemach: osobno dla konsumentów detalicznych, dla klientów kluczowych, dla posiadaczy liczników przedpłatowych oraz dla kontrahentów związanych z usługami i dostawami innymi niż dostawy energii elektrycznej). System wspiera zarządzanie relacjami z klientem, proces obsługi klienta, zarządzanie urządzeniami pomiarowymi oraz raportowanie i wydruki masowe.

Centrum Przetwarzania Danych BOT Elektrownia Bełchatów

Powstałe Centrum Przetwarzania Danych jest jednym z dwóch najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Część ogromnej mocy obliczeniowej zainstalowanych w centrum najnowocześniejszych, wysoce wydajnych dwóch serwerów IBM P570 będzie wykorzystywana do obsługi systemu zarządzanie IFS Applications, z którego elektrownia korzysta od 2001 roku. W BOT Elektrownia Bełchatów działają moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Remonty, IFS Planowanie Rzeczowe, IFS Zasoby Ludzkie, IFS Zarządzanie Inwestycjami oraz IFS Dokumentacja. Z IFS Applications korzysta 1500 użytkowników końcowych. Wykonawcą CPD była spółka Skyline Investment z Warszawy, a serwery IBM dostarczyła elektrowni firma IFS. Centrum spełnia najwyższe parametry w zakresie bezpieczeństwa stosowane dla tego typu obiektów. Serce Centrum stanowi serwerownia, która jest oddzielną, niezwykle wytrzymałą klatką zabezpieczoną systemem potrójnego dostępu (w tym biometrycznym), klimatyzowaną, wyposażoną m.in. w nowoczesny system przeciwpożarowy i własne zasilanie. Serwerownia ta może wytrzymać nawet pożar czy powódź całego budynku.

Zamojska Korporacja Energetyczna SA - wdrożenie sytemu SAP

Przedsięwzięcie wdrożeniowe rozpoczęte w październiku 2001 podzielono na trzy etapy. W sierpniu 2002 roku uruchomiony został podstawowy zakres funkcjonalny systemu obejmujący moduły: finanse i księgowość, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie majątkiem trwałym, kontroling (rachunek kosztów pośrednich), gospodarka magazynowa i zaopatrzenie. W 2003 roku oddano do użytkowania rozwiązania wspierające obsługę inwestycji, gospodarkę remontową, sprzedaż pozostałą, kontroling w zakresie rachunku centrów zysku i analizy wyników i segmentów rynku, bankowość elektroniczną, planowanie potrzeb materiałowych w połączeniu z gospodarką remontową i inwestycjami. Standardowa funkcjonalność systemu SAP uzupełniona została o aplikację do wspierania procesu przyłączania odbiorców do sieci i obsługi podatku od nieruchomości. W trzecim etapie uruchomiono nowe funkcje systemu w zakresie Hurtowni Danych oraz Zarządzania Strategicznego. Z systemem SAP zostały zintegrowane inne systemy użytkowane w ZKE. System wspiera w codziennej pracy 360 użytkowników z niemal wszystkich jednostek organizacyjnych w ZKE i obsługuje kluczowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Vattenfall - internetowa sprzedaż energii elektrycznej

Klient biznesowy, rozliczający się za pomocą liczników przedpłatowych, może o dowolnej porze dnia i nocy dokonać zakupu energii elektrycznej poprzez serwis internetowy. Po zalogowaniu do serwisu wystarczy wpisać kwotę, jaka zostaje przeznaczona na zakup energii. Serwis automatycznie przelicza ją na kilowatogodziny i prezentuje końcową wartość. Następnie dokonywana jest płatność. Po zrealizowaniu płatności klient otrzymuje kod na skrzynkę mailową lub SMS. Wprowadzenie kodu do licznika przedpłatowego uaktywnia zakupioną ilość energii. Dostarczycielem platformy obsługi kodów za energię jest spółka Blue Media z Sopotu. Do zakupu energii służy moduł LEW-Internet wdrożony przez spółkę APATOR.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator