Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 10/2005

Strażnik mocy ze Świdnicy


W odpowiedzi na potrzeby rynku FAP „PAFAL” S.A. już od kilku lat oferuje wielofunkcyjne liczniki elektroniczne. Coraz częściej - oprócz pomiaru energii i mocy - Klient oczekuje większej funkcjonalności dodatkowej licznika.Informacje, jakich może dostarczyć licznik, stają się podstawą analizy ekonomicznej oraz opisują zjawiska w celu ewentualnych zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Można wyróżnić dwie grupy odbiorców takich układów pomiarowych. Do pierwszej z nich zaliczają się spółki dystrybucyjne, na które obowiązek taryfowy nakłada m.in. dostarczenie układu pomiarowego w grupach Klientów rozliczanych w taryfie C i G. Zakupy dokonywane są w ramach przetargów publicznych. Druga grupa to Klienci rozliczający się w taryfie A lub B.

Na bazie informacji pozyskiwanych z rynku liczniki były modernizowane. Od połowy tego roku ofercie pojawił się nowy licznik, a raczej cała rodzina urządzeń typu EC9 i EB9, które uzyskały aprobatę Głównego Urzędu Miar. Urządzenia te służą do pomiaru energii elektrycznej i mocy, czynnej i biernej w sieci trójfazowej czteroprzewodowej lub trójprzewodowej. Każdy licznik posiada zabudowany moduł taryfowy sterowany zegarem wewnętrznym. W takim zestawieniu licznik daje możliwość rozliczania energii i mocy w dowolnej taryfie. Dostępne są wykonania w klasie dokładności: 0,5 energia czynna i 1 - bierna lub 1 - energia czynna i 2 - bierna. Klasa pomiaru ma znaczący wpływ na cenę zakupu. Dzięki możliwości wyboru klasy, Klient ma możliwość zakupu licznika optymalnego dla swoich potrzeb.

Wewnętrzna pamięć licznika daje możliwości zapamiętania wartości energii i mocy maksymalnych dla 15 okresów rozliczeniowych. W licznikach EC9 po raz pierwszy standardowo zaimplementowana jest funkcja profilu mocy 187 dni dla każdej energii. Takie dane są szczególnie istotne do prawidłowej gospodarki energią w firmie lub służą do wyjaśnień w sytuacjach awaryjnych. W czasie parametryzacji istnieje możliwość zapisania do licznika wartości tg Φ. Przy wpisaniu wartości (zwykle 0,4) licznik w cyklach minutowych sprawdza tą wartość i w przypadku jej przekroczenia, rejestruje nadwyżkę energii biernej. Przy zawieraniu umów specjalnych na dostawę energii, pomocną funkcją jest rejestr zaników i powrotów napięcia zasilania. Do końca tego roku licznik będzie uzupełniony o profil napięcia. Pojawi się też rejestr zmian wartości napięcia poniżej i powyżej wydzielonej wartości.

W przypadku niewłaściwego dopasowania obciążenia do mocy transformatora, istotną funkcją jest pomiar U2t, I2t. W celu uproszczenia obsługi licznika i dostępu do licznych rejestrów, istnieje możliwość definiowania listy sekwencyjnego trybu wyświetlania danych.
Licznik został wyposażony w dwa przyciski. Jeden z nich służy do przewijania danych na wyświetlaczu LCD, drugi plombowany, umożliwia ręczne kończenie okresu obrachunkowego.

Dane prezentowane na wyświetlaczu LCD, w celu właściwej identyfikacji, prezentowane są ze znacznikami zgodnymi z kodem OBIS. W celu przyspieszenia odczytu interfejsami można parametryzować zawartość listy odczytowej. Na wniosek Klientów licznik został wyposażony w dodatkową baterię litową, która daje możliwość odczytu licznika także przy braku napięcia. Przy rozwiązaniu zasilania szerokopasmowego licznik zyskuje na uniwersalności.
Licznik w celu zabezpieczenia danych oraz umożliwieniu rzetelnego pomiaru posiada funkcje antykradzieżowe (rejestr otwarcia osłony licznika, rejestr otwarcia pokrywy skrzynki zaciskowej, rejestr wpływu pola magnetycznego na układ pomiarowy).

Liczniki w wykonaniu przekładniowym wyposażone są standardowo w „strażnika mocy zamówionej”. Próg zadziałania strażnika ustawiany jest przez odbiorcę energii. Informacja o przekroczeniu progu mocy znajduje się na wyświetlaczu LCD oraz sygnalizowana jest zwarciem przekaźnika.
Liczniki opcjonalnie mogą być wyposażone w dwa porty komunikacyjne, co daje im szansę stać się hitem wśród układów pomiarowych, stosowanych przez odbiorców TPA.

Arkadiusz Sałata
(074)852 76 68
Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A.
ul. Łukasińskiego 26
58-100 Świdnica
www.pafal.com.pl


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator