Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 06/2005

Bezpiecznie z prądem - podsumowanie


Dobiegł końca kolejny etap II edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej, Spółki i Koncerny Energetyczne z całej Polski oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Operator SA.20 maja br. w Warszawie, w sali kinowej „KINOTEKA” w Pałacu Kultury i Nauki odbył się uroczysty finał konkursu plastycznego i komputerowego „Bezpieczniej z prądem”, podczas którego nastąpiło podsumowanie tego etapu programu, oraz wręczenie nagród laureatom konkursów.

II edycja programu „Bezpieczniej z prądem” rozpoczęła się w lutym br., a jej celem podobnie jak podczas ubiegłej edycji, jest podnoszenie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i obcowania z infrastrukturą energetyczną wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Honorowy patronat nad programem objął m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Minister Edukacji Narodowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Program został także włączony w obchody Światowego Roku Fizyki 2005.

W ramach programu, w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie całego kraju, odbywały się pokazy filmów edukacyjnych i specjalne prelekcje, w trakcie których przedstawiciele organizatorów przekazywali uczniom wiedzę dotyczącą bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej i korzystania z urządzeń elektrycznych. Trwający w tym czasie konkurs plastyczny „Prąd naszym bezpiecznym przyjacielem” oraz konkurs komputerowy „Energia elektryczna – bezpieczną energią przyszłości” cieszył się dużą popularnością wśród dzieci
i młodzieży. Do organizatorów wpłynęło łącznie ok. 13 tysięcy prac uczniów z całej Polski. Laureaci etapu regionalnego zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego, gdzie o atrakcyjne nagrody walczyło 179 prac plastycznych oraz 52 prezentacje komputerowe z terenu działania 18 Spółek i Oddziałów Spółek Dystrybucyjnych.

Komisja Konkursowa, w składzie której znaleźli się między innymi przedstawiciele sektora energetycznego oraz artystka plastyk Maria Grześkowiak, wyłoniła zwycięzców konkursu:
  • I miejsce w konkursie plastycznym (klasy I-III) zajęła Daria Pacuda z Częstochowy
  • I miejsce w konkursie plastycznym (klasy IV-VI) zajął Marcin Bloch z Ludwikowic Kłodzkich
  • I miejsce w konkursie komputerowym zajęła Magda Kubiaczyk z Krzyża Wielkopolskiego

W czasie uroczystego finału dyplomy oraz nagrody, laureatom i wyróżnionym w konkursach wręczył Andrzej Pazda, Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Nagrody otrzymały także szkoły, do których uczęszczają zwycięzcy konkursów. W ramach programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem” organizatorzy przygotowali także konkurs dla nauczycieli na najbardziej interesujący scenariusz lekcji na temat elektryczności. Finał tego konkursu będzie miał miejsce we wrześniu br.

Podejmowanie kolejnych inicjatyw edukacyjnych przez sektor dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej wynika z jego troski o bezpieczeństwo swoich Klientów, szczególnie tych najmłodszych – powiedział Dariusz Lubera, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – współorganizatora programu. Jest to szczególnie ważne w kontekście alarmujących statystyk – w Polsce każdego roku z powodu porażenia prądem umiera kilkaset osób, czterokrotnie więcej niż w państwach Europy Zachodniej. Niestety, co piąta ofiara to dziecko. Jak wynika z prowadzonych badań, tego typu akcje skutecznie wpływają na zmniejszenie ilości wypadków związanych z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej – dodaje Prezes Lubera.

Z pewnością tegoroczna edycja programu „Bezpieczniej z prądem” nie będzie ostatnią, gdyż obie edycje zdobyły uznanie wśród przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych, a przede wszystkim zostały pozytywnie odebrane przez nauczycieli, metodyków, media oraz samych adresatów programu, czyli dzieci i młodzież.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator