Artykuł opublikowany pod adresem:     http://gigawat.net.pl/article/articleprint/812/-1/68/

IT dla energetyki


Informacje Numery Numer 09/2006

Dla sektora energetycznego firmy działające w branży IT dostarczają oprogramowanie wspomagające działalność na rynku energii. W ofertach znajdują się rozwiązania zarówno dla wytwórców energii i dystrybutorów, ale także dla przedsiębiorstw obrotu oraz odbiorców przemysłowych. Co ważne proponowane rozwiązania i produkty IT są na bieżąco dostosowywane do wymagań klientów oraz uregulowań rynkowych.

Rozwiązanie optymalne - zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i ekonomicznym - wykorzystujące istniejącą u klienta infrastrukturę informatyczną – to dodatkowy plus, na jaki mogą liczyć przedsiębiorstwa wdrażające systemy IT. Tempo rozwoju technologicznego, walka przedsiębiorstw o uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz nasilająca się informatyzacja życia, są wyjątkowo dobrym „podłożem” dla rozwoju przedsiębiorstw branży IT, a dzięki temu klienci mają w czym wybierać.

Wielofunkcyjność na topie

I tak firma Winuel S.A. oferuje rozwiązania rynkowe, takie jak system eSPiM, WIRE/UR, SOWE/EL czy PLANKTON_NG (poprzednikiem systemu był PLANKTON_UR). Chcąc tylko zasygnalizować co te „informatyczne cuda” potrafią i do czego służą, weźmy pod lupę jeden z nich.

System eSPiM to uniwersalny systemem pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej dedykowany szerokiej grupie podmiotów gospodarczych, dla których wiedza na temat przepływów mediów energetycznych w aspekcie ilościowym i wartościowym jest istotnym elementem codziennej działalności. eSPiM to zintegrowane środowisko aplikacji wspomagających procesy zakupu i przesyłu energii elektrycznej wzbogacone o zintegrowane narzędzia raportujące, analityczne i symulacyjne. Dzięki odpowiedniej architekturze, system pozwala na pomiar wszystkich wielkości związanych z przepływem energii elektrycznej, cieplnej i gazu. Umożliwia także kompletną rejestrację źródłowych danych pomiarowych, monitoring parametrów przepływu, realizację złożonych funkcji rozliczeniowych, symulacyjnych i statystycznych. Dane udostępniane są w postaci raportów, tabel, wykresów oraz wielowymiarowych analiz. System umożliwia wymianę danych z innymi systemami z zachowaniem typowych standardów komunikacyjnych (PWI, WIRE/UR, PTPiREE, SCADA).

Tymczasem oferta firmy Innsoft, kusi Zintegrowanym Pakietem dla Rynku Energii ZiPRE w wersjach dla różnych Uczestników Rynku ( w tym nie będących czynnymi uczestnikami Rynku Bilansującego). Ten kluczowy zestaw produktów powstał po latach doświadczeń zebranych podczas działalności projektowej i wdrożeniowej oraz prowadzonych prac rozwojowych firmy. Składowe pakietu ZiPRE stanowią systemy o różnej funkcjonalności, dzięki czemu każdy uczestnik rynku (wytwórca, dystrybutor, odbiorca energii) może z pomocą firm oferujących oprogramowanie IT dostosować zakres i konfigurację wdrażanego oprogramowania do własnych potrzeb.

Poszczególne wersje pakietu ZiPRE są dostosowane do potrzeb wybranych grup użytkowników i składają się z wybranych systemów oraz modułów funkcjonalnych, które mogą być wdrażane samodzielnie lub w dowolnie wybranych zestawieniach. Innsoft wykonuje również podczas wdrożenia integrację swoich produktów z innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa.

Każda z wersji pakietu ZiPRE, w zależności od zadań wykonywanych przez użytkownika, wspomaga zarządzanie takimi procesami jak:Pakiety ZiPRE składają się z wybranych modułów, które mogą być wdrażane pojedynczo lub w dowolnych konfiguracjach jako:

SYSTEMY HANDLOWE Z MODUŁEM PROGNOZOWANIA

- innSURE/OH – wspomaga uczestnictwo Operatorów Handlowych w RE. System umożliwia prognozowanie zapotrzebowania na energię, grafikowanie, bilansowanie i optymalizację kontraktów, uczestnictwo w rynku SPOT, uzgadnianie kontraktów z partnerami oraz nadzorowanie ich realizacji i wykonywanie rozliczeń handlowych.

- innSURE/TPA – system przygotowany dla Odbiorcy Uprawnionego TPA. Umożliwia planowanie, prognozowanie, zapotrzebowania na energię, budowę portfela kontraktów, grafikowanie, generowanie dokumentów ZUP oraz kontrolę rozliczeń.

- innSURE/gbw – stworzone z myślą o Wytwórcach Energii, umożliwia ewidencję jednostek grafikowych wytwórczych i odbiorczych oraz uczestników rynku ze wszystkimi parametrami potrzebnymi w procesie grafikowania i przygotowania ofert.

SYSTEMY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

SKOME – System Kontroli Rozliczeń Mediów Energetycznych, służący do gromadzenia i wymiany danych pomiarowych, archiwizacji, bilansowania, analiz i rozliczeń. Pozwala na efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa.

SYSTEMY DO OBSŁUGI RYNKU LOKALNEGO

innWIRL – platforma wymiany informacji w ramach Rynku Lokalnego. Służy Operatorom Systemu Dystrybucyjnego do obsługi tego rynku, wspomaga wymianę dokumentów na rynku, a także operacje handlowe i rozliczeniowe na Lokalnym Rynku Energii.

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI z OSP

innWIRE/UR – aplikacja kliencka służąca do komunikacji Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego

innSOWE/EL – aplikacja kliencka, umożliwia odbieranie, tworzenie i wysyłanie elektronicznych dokumentów dotyczących pracy Jednostek Wytwórczych potrzebnych do wymiany z OSP).

Systemy innWIRL, innWIRE/UR i innSOWE/EL, pozwalają na szybką i sprawną wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotami rynku z gwarancją bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych danych stosując weryfikację i szyfrowanie danych.

Tyle o „sztandarowym” produkcie firmy, a co z klientami? BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., ENION S.A – Centrala Koncernu, Grupa Energetyczna ENEA S.A., Stoen S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., EnergoPartner Sp. z o.o. oraz Rafineria Trzebinia – to tylko część klienteli.

Systemy i moduły

Dla sektora energetycznego nie mniej interesującą ofertę ma firma Transition Technologies. Przykładowo, LUX/Risk ukazuje alternatywne sposoby osiągnięcia zysku, przedstawia ryzyko osiągnięcia pożądanego dochodu i płynności finansowej oraz umożliwia wprowadzenia warunków kontraktów terminowych oraz opcji. LUX/ Kreus (WIRE/SOWE)

umożliwia wszechstronny dostęp uprawnionych grup użytkowników do danych bieżących i archiwalnych, a także prezentuje dane pomiarowe, dokumenty i raporty w czytelnej formie. Z kolei LUX/Larix generuje prognozę zapotrzebowania na dany przez użytkownika okres, tworzy dowolne typy modeli prognostycznych, umożliwia budowę prognozy uwzględniającej dowolną ilość czynników na nią wpływających, a także zarządza modelami zapotrzebowania pozwalając na wybór najlepszego w zależności od sytuacji lub określonych przez użytkownika priorytetów. To oczywiście tylko „wycinek” systemów i modułów Transition Technologies, który uświadamia jednak, że jest zapotrzebowanie na rynku na te produkty.

Jedna rodzina

Przedsiębiorstwa, których podstawową działalnością jest wytwarzanie lub obrót energią elektryczną, a także odbiorcy energii elektrycznej – to „części składowe” współczesnego rynku energii Każdy z wymienionych uczestników posiada inne potrzeby i wymagania. Jednak wszyscy musza żyć w swoistej symbiozie, aby, „życie pod napięciem” nie szwankowało. Nie dziwi więc, że sektor IT robi szczególny ukłon w stronę tych właśnie klientów, co przedstawione zostało na maleńkim wycinku możliwości IT dla energetyki. Prognozowanie, grafikowanie, tworzenie raportów, oferty bilansujace i giełdowe, zarządzanie kontraktami, a także ryzykiem, wszechstronny dostęp uprawnionych grup użytkowników do danych bieżących i archiwalnych - to predyspozycje oprogramowania przemysłowego. A idąc dalej, programy przeznaczone do konserwacji urządzeń i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, systemy analiz technicznych, internetowe platformy aukcyjne czy elektroniczny handel energią elektryczną - to kolejne propozycje IT dla klientów.

Ponieważ oferowane systemy składają się z modułów, pozwala to klientowi na dokonanie wyboru i konfigurację rozwiązania odpowiadającego jego indywidualnym potrzebom. Dlatego asortyment IT występuje w wersjach dedykowanych dla każdego uczestnika Rynku Energii od uczestnika Rynku Bilansującego do odbiorcy taryfowego (np. Pakiet ZiPRE - Innsoft czy eSPiM - Winuel). Zważywszy na gruntowne zmiany w zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmieniającej się „energetycznej” rzeczywistości, należy sądzić, że tendencja wzrostowa w branży IT będzie się utrzymywać.

Dlatego w kolejnych numerach będziemy przybliżać nie tylko ofertę systemów informatycznych dla energetyki, ale przede wszystkim wdrożenia, na które zdecydowały się przedsiębiorstwa, które wiedzą, że IT to nie moda, ale konieczność, aby nie „wypaść” z rynku.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
| Powrót |

Artykuł opublikowany pod adresem:     http://gigawat.net.pl/article/articleprint/812/-1/68/

Copyright (C) Gigawat Energia 2002