Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

Numer 11/2006

-
Listopad 2006 r.
( 15.11.2006 19:00 )
Rekordowa liczba uczestników – około 500 gości – świadczy o zainteresowaniu tegorocznym VIII Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA 2006, które w dniach od 4 do 6 września odbyło się w Bełchatowie.
Więcej... |  Numer 11/2006

( 15.11.2006 19:03 )
6 października 2006 roku podpisano kontrakt na budowę w Elektrowni Skawina instalacji odsiarczania spalin. Wartość kontraktu wynosi 99 796 tys. zł.
Więcej... |  Numer 11/2006

( 15.11.2006 19:04 )
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 27 września 2006 roku umowę z PBG SA dotyczącą budowy Odazotowni Grodzisk, czyli przemysłowej instalacji służącej do usuwania azotu z gazu ziemnego zaazotowanego. Wartość kontraktu to około 120 milionów złotych.
Więcej... |  Numer 11/2006

( 15.11.2006 19:04 )
Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do statutu PGNiG SA statutu został wprowadzony zapis, na podstawie którego Skarb Państwa (jako dominujący akcjonariusz) będzie wyrażał zgodę na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych umów.
Więcej... |  Numer 11/2006

( 15.11.2006 19:05 )
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2006 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji".
Więcej... |  Numer 11/2006

( 15.11.2006 19:05 )
PGNiG jako jedyna firma z Polski dopuszczona do kolejnego etapu w przetargu na koncesje na poszukiwania i eksploatację złóż w Libii
Więcej... |  Numer 11/2006


<< Poprzednie  1  2  | < 3 >  4  5  6  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator