Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 07-08/2004

Numer 07-08/2004

-
Lipiec - Sierpień 2004 r.
( 23.08.2004 09:21 )
W jednej z najbardziej reprezentacyjnych polskich sal – sali Hołdu Pruskiego w krakowskich Sukiennicach, wznosząc dla równowagi francuskim winem toast za pomyślność, zaprezentowano po raz pierwszy oficjalnie ENION, najmłodszy polski koncern dystrybucyjny.
Więcej... |  Numer 07-08/2004

( 23.08.2004 09:20 )
Dla możliwie najszybszego wyhamowania postępującej degradacji środowiska opracowano m.in. „Raport Klubu Rzymskiego”, „Protokół z Kioto” oraz „Strategię energetyki odnawialnej”.
Więcej... |  Numer 07-08/2004

( 23.08.2004 09:19 )
Angielska Królewska Akademia Inżynierii (Royal Academy of Engineering) opublikowała w marcu 2004 r. wyniki studium, wykonanego na jej zamówienie, na temat kosztów wytwarzania energii elektrycznej (the cost of generating electricity) pochodzącej z różnych źródeł.
Więcej... |  Numer 07-08/2004

( 23.08.2004 09:18 )
Rozmowa z Bogdanem Janickim, prezesem Zarządu Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach
Więcej... |  Numer 07-08/2004

( 23.08.2004 09:18 )
Udział „zielonej” energii w rynku energii elektrycznej wzrasta w całej Unii Europejskiej, by w 2020 r. osiągnąć 20 proc. Polska może osiągnąć ten poziom dopuszczając współspalanie z paliwami stałymi. Od 1 lipca 2004 r. do energii ze źródeł odnawialnych można zaliczyć część energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach wytwórczych spalających biomasę lub biogaz razem z paliwem podstawowym.
Więcej... |  Numer 07-08/2004

( 23.08.2004 09:20 )
1A Giełda Energii.com kieruje swą nową, na rynku europejskim absolutnie innowacyjną formę kupna-sprzedaży energii elektrycznej i jej nośników do wszystkich producentów, dystrybutorów i odbiorców uprawnionych, którzy na mocy rozporządzenia w sprawie harmonogramu uzyskiwania prawa do korzystania z usług przesyłowych, nabyli prawo swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej (zasada TPA).
Więcej... |  Numer 07-08/2004


  | < 1 >  2  3  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator