Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 06/2002

Numer 06/2002

-
Czerwiec 2002 r.
W wielu miejscach świata ciepło wydzielane z głębi Ziemi gromadzi się w wielkich podziemnych zbiornikach gorącej wody lub pary. Energię tę można uwolnić przez wywiercenie otworów, którymi para lub gorąca woda kierowana jest do różnorodnych instalacji energetycznych.
Więcej... |  Numer 06/2002

Na polskim rynku toczy się niewidzialna dla laika walka paliw gazowych z węglem. Połączone siły Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej (Ryszard CHODKIEWICZ, Jan KRYSIŃSKI, Jerzy POROCHNICKI) i RAFAKO (Robert ROSTKOWSKI) proponują małżeństwo węgla brunatnego z gazem ziemnym w dwupaliwowej siłowni parowo-gazowej.
Więcej... |  Numer 06/2002

Mimo iż ceny energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła znacznie obniżyły się na świecie od lat 70., to ta gałąź elektroenergetyki jeszcze długo będzie wymagać szerokiego wsparcia, zanim stanie się konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych sposobów wytwarzania. Pomoc polityczna, a zwłaszcza finansowa, udzielana przez rząd amerykański energetyce, opartej na źródłach odnawialnych, jest nadal niewystarczająca.
Więcej... |  Numer 06/2002

Mimo rozwoju wielu nowych źródeł energii nie maleje przydatność węgla dla energetyki. Spalanie węgla stanowi źródło ponad 50% energii elektrycznej w wielu krajach świata, w tym USA, zaś jego cena jest o ponad połowę mniejsza niż innych paliw. Wykorzystanie węgla na tak wielką skalę budzi jednak zastrzeżenia natury nie - ekonomicznej, lecz ekologicznej.
Więcej... |  Numer 06/2002

bardzo podobne, o tyle nie ma w Polsce dwóch podobnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Każde z nich powstawało w innych warunkach i inaczej się kształtował jego rozwój.
Więcej... |  Numer 06/2002

Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że wytwórczość różnorakich ogniw paliwowych należy do kluczowych technologii XXI wieku. Wysoki wskaźnik sprawności wraz z niską emisją zanieczyszczeń do biosfery są tego motywacją.
Więcej... |  Numer 06/2002


  | < 1 >  2  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator